Slovenski biografski leksikon

Vreže Janez Krstnik, nabožni pisec, r. 4. jun. 1862 na Belem pri Šmarju pri Jelšah kmetu Francu in Tereziji r. Nunčič, u. 5. jan. 1943 v Mariboru. Po gimn. 1877–85 in bogoslovju 1885–9 v Mrbu (1888 ord.) je bil kaplan 1889–91 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu in 1891 na Jarenini, 1891–9 učil kot korni vikar oz. katehet na deški meščan. šoli v Mrbu. Tu je 1899 postal prof. verouka na drž. moškem učiteljišču (1920 ga začasno vodil), 1926 bil upok. in imenovan za monsignorja; 1899–905 je bil tudi spiritual v mrb deškem semenišču. Po upok. je pomagal v ured. SGp in upravi Cirilove tiskarne, dokler ju ni okupator razpustil (1941). – Odlikovan je bil 1926 z redom sv. Save IV.

Nar. zavednost, duhovno razgibanost in organ. sposobnost je pokazal ob maturi 1885, ko je s sošolci pripravil proslavo in vodil petje na Metodijevem večeru (gl. SGp 1885, 159), med službovanjem v Mrbu, kjer je bil 1903 med ustanovitelji Zgod. društva, odbornik KTD in Cecil. društva; 1894–908 je načeloval Vincencijevi konferenci, izd. vsakoletna poročila, ob 10-letnici pa spisal Hilferufe f. d. bedrängten Armen … (1899). Vse življenje je delal pri karitat., prosv. in gospodar. organizacijah, glavne sile pa je posvetil vzgoji mladih in govorništvu, rad nastopal pri cerkv. in prosv. slovesnostih, z mogočnim glasom in slikovito dikcijo osvajal. Več V-tovih govorov je izšlo v tisku: Sv. Martina pri Slov. Gradcu veseli dan … (1909), Vojne pridige v postu 1916 (SGp 1916, št. 15), Pozdrav treh novih zvonov (Novi zvonovi v Jarenini, 1922) idr. V SGp je obj. štev. članke, mdr. o Betlehemu in jaslicah (1921, št. 52; 1922, št. 51), A.M. Slomšku (1922, št. 41), velikonočnem koledarju (1929, št. 13); v Straži o zgod. zvonov (1924, št. 147); spomenike dom. kraja opisal v knj. Šmarje pri Jelšah (1923). Sestavil je molitvenike: Geheiliget werde Dein Name! (1898, samozal.; razširjeno: Gradec 1916⁴), Kommunion Gebete (Gradec 1904), Duhovni zvonček nebeški … (1929), Sv. birma (1931), Bogu hvala (1938), priročnik Metodika katol. verouka (1925). Priredil je knj. Slomškove šmarnice … (1936).

Prim.: osebni podatki; Notizen über d. Diözese Lavant 1899, 105–6; P 1899, 352; M. Napotnik, Vtisnite si te moje besede, 1910, 88, 90 (s sliko); SGp 1923, št. 31; 1928, št. 28; 1932, št. 24; 1938, št. 33 (s sliko), 34; S 1932, št. 129; 1943, št. 8; CFr 1943, 32 (s sliko); 100 let učiteljišča v Mrbu, 1964, 22, 60. Rhr.

Richter, Jakob: Vreže, Janez Krstnik (1862–1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi822014/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine