Slovenski biografski leksikon

Vresnik Drago, pisatelj in časnikar, r. 16. okt. 1926 na Ruti pri Lovrencu na Pohorju železn. čuvaju Francu in Antoniji r. Rebernik; živi v Lovrencu na Poh., kamor so se preselili po očetovi smrti (1927) in kjer je obiskoval osn. šolo, nato gimn. v Mrbu (1.–3. r.) do okupacije; končal jo je po vojni, 1968 pa diplomiral na Visoki šoli za sociol., polit. vede in novinarstvo v Lj. – Jeseni 1941 se je zaposlil kot delavec v Granitni industriji v Lovrencu na Poh. Marca 1942 so ga Nemci odpeljali na prisilno delo (Nürnberg in Poljska, zaradi pobega pol leta zaprt), od koder je spet pobegnil in dec. 1943 na Kor. stopil k partizanom. Bil je v enotah IX. korpusa, v II. brigadi Vojske drž. varnosti, po vojni v II. diviziji Korpusa nar. obrambe Jsle idr. V KP je bil sprejet jul. 1944. Po demobilizaciji sept. 1947 je delal v razl. delovnih organizacijah, polit. komitejih v Mrbu, pri časnikih in založbah, npr. Večer 1950–3, Kmečka knjiga 1954–5 (urednik), LdP 1956–9, Delo 1959–62 in 1964–76. Od 1977 je bil sekretar za informacije Skupščine SR Sje, 1981 stopil v pokoj. – Odlikovanja: medalja za hrabrost (1944), red zaslug za narod s srebrno zvezdo (1946), za hrabrost (1947), dela s srebrnim vencem (1965), bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (1978).

Literarne in potopisne reportaže, feljtone, humor. zapise, članke ob jubilejih in o družbenih vprašanjih je obj. najprej v partiz. listih in vojaških glasilih, po 1950 pa v štev. časopisju, mdr. v: SPor, Vestnik Mrh (1950–2 odg. ur.), 7 dni, Mladina (1953 odg. ur.), LdP, Tovariš, TT, Večer, Delo, ITD (1976 glavni ur.), TV-15 (1979–83 glavni ur.), Obveščanje in odločanje. Krajši čas je ur. še nekaj drugih listov. Za tisk je pripravil knj. F. Zalaznika Dolga in težka pot (1963) in A. Ahčina Spomini iz štirih brigad (1969). – Kot pisatelj zajema snov iz vojne in iz sodobnosti, večkrat ob osebnih doživetjih, in jo realistično oblikuje v črtico, povest ali roman. Krajšo prozo je obj. v MR (1949–51), NOja (1951–6, npr. partiz. povest Zemlja gori, 1954), Romanih (1959) idr. Knjižno so izšli: partiz. povest Dan v oktobru (1953; oc. K. Kovič, LdP 1954, št. 7; B. Š(tih), NRazgl 1954, št. 6); sodobni družbeno-kritični roman Praznina (1973; oc. A. Inkret, NRazgl 1973, 605; J. Švajncer, Dialogi 1974, 136–8; M. Zlobec, Sd 1974, 88–90; M. Kramberger, Oblačila slov. cesarjev, 1982, 213–5); avtobiogr. povest Na begu (1977; oc. A. Inkret, NRazgl 1978, 233); kmetska povest Košenice (1977; izhajala je tudi v Kmečkem glasu 1977). Za mladino je napisal: 3 pravljice Čarovni ključ (1955), lovsko povest s Pohorja Lisko z gora (1955; oc. O. Hudales, NOja 1955, 743–7; B. Zupančič, NSd 1955, 937) in pustolovsko povest Zaklad na obali (1969). V Naši kroniki (1967, samozaložba) obravnava Lovrenc na Poh. (krajevna in rodbinska imena, kmečka naselitev in kmet. gospodarstvo).

Psevd.: D. V., -drv-, D. Radoljčan, V. -o., -vd. – Prim.: personalni arhiv Skupščine SR Sje; arhiv Društva novinarjev Sje; SBibl; Slov. književnost, 1982. – Slika: Delo 1976, št. 46. Munda

Munda, Jože: Vresnik, Drago (1926–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi821835/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine