Slovenski biografski leksikon

Vrečko Karel, mlekarski strokovnjak, r. 24. okt. 1901 na Dunaju pravniku in finančnemu strokovnjaku Jakobu in Mariji r. Teplický, u. 31. jul. 1978 v Ljubljani. Osn. šolo in realko je obiskoval v Zadru, 1920–5 študiral agronomijo v Zgbu (1924 opravil prakso na drž. posestvu v češ. mestecu Uhřiněves), 1926–7 je bil pripravnik v minist. za kmetijstvo v Bgdu, 1927–8 suplent na kmet. šoli v Iloku (vmes tudi na specializaciji na Danskem), 1928–9 ekonom v drž. žrebčarni v Staničiću pri Zgbu. 1929 se je izpopolnjeval na Dunaju, 1930–1 na Bavarskem. 1931 je v Zgbu doktoriral z dis. Fizičke i hemijske pramene u mleku pre i posle pasterizacije. Nato je bil 1931–6 prof. na banov. mlekarski šoli v Škofji Loki (1932 v Zgbu opravil prof. izpit), 1936–46 svetnik na drž. kmet. poskusni kontrolni postaji v Lj., 1946–7 direktor oddelka za umetna gnojila v celjski Cinkarni, 1947–54 šef laboratorija pri podjetju Mleko oz. Združene mlekarne v Lj., od 1954 bibliotekar in vodja dokumentacije v Centralni tehn. knjižnici v Lj., 1962 upokojen, 1964–71 vodja knjižnice Inštituta za ekonomsko statistiko in demografijo oz. Inštituta za ekonomska raziskovanja v Lj.

Članke je objavljal v razl. listih, mdr.: Deutsche Landwirtschaftliche Presse (Berlin) 1928–33, Gospodarski list (Zgb) 1928–32, Kmetovalec 1932–9 (npr.: Nekaj besed o barvi za surovo maslo in sir, 1937, št. 5–7; Vzroki, ki povzročajo grenkobo pri mleku, 1937, št. 6); Mlekarski list (Zgb) 1928–40 (npr.: Kakva je sada mlekarska praksa u Danskoj za strance, 1929, 38–40); Slov. mlekarski list, 1928–40 (npr.: Važnost kuhinjske soli v mlekarstvu, 1937, št. 6–12); Arhiv Minist. poljoprivrede, Bgd (Zgod. osnovanja medn. mlekarske zveze in njen namen, 1938). Za učence mlekarskih šol je napisal skripta: Pridobivanje krme (1933), Splošna in specialna živinoreja (1936), Anorganska in organska kemija (1936). S področja bibliotekarstva je objavil članek Klasifikacija in dokumentacija (Nova proizvodnja 1963). – V je raziskoval in ustvarjal znanstvene temelje slov. mlekarstva med obema vojnama. Proučeval je bakteriološko floro in klice v surovem mleku, fizične in kemične spremembe v mleku pred pasterizacijo in po njej, vlogo in vpliv soli, barvil in drugih sredstev, razvijal je tehnologijo in kontrolne norme v mlekarstvu.

Prim.: osebni mapi (Centralna tehn. knjižnica, Inštitut za ekon. raziskovanja); družinski arhiv (hrani žena Anny v Lj.); Spominski almanah (s sliko); Šlebinger-Marentič 142–4; Delo 1978, št. 179 (osmrtnica); 85 let Kmetijskega inštituta Sje, 1983, 28, 30, 34, 114. Adč.

Adamič, France: Vrečko, Karel (1901–1978). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi820507/#slovenski-biografski-leksikon (25. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine