Slovenski biografski leksikon

Vranc Danilo, lutkar, v Mariboru r. 11. apr. 1930 pedagogu Ernestu (gl. čl.) in uslužbenki Marici r. Hartman ter tu živi. Po osn. šoli v Studencih pri Mrbu in Laškem je obiskoval v Celju gimn. (1940/1) in meščan. šolo (1941–4), nato učiteljišče v Mrbu (2. in 3. letnik v Lj.) in 1949 maturiral. 1953–5 je študiral v Lj. na VPŠ lik. vzgojo in tehn. pouk. 1949–51 je učil na osn. šoli v Sp. Voličini, 1952–5 bil šol. upravitelj na Kapli (1953–5 imel štud. dopust), 1955–8 predmetni učitelj v Rušah in 1958–72 na osn. šoli Prežihov Voranc v Mrbu, od 1973 je ravnatelj osn. šole Martin Konšak v Mrbu. – Odlikovan je bil z medaljo dela (1965), za dosežke na področju lutkarstva prejel Linhartovo plaketo (1973).

Na pobudo E. Smaska in ob očetovi pomoči je 1947 organiziral lutkovni oder na mrb učiteljišču. Kasneje je kot učitelj (Sp. Voličina, Ruše) vodil lutk. skupine in oder, vzpodbujal njihovo nastajanje po šolah in kult.-prosv. društvih sev.-vzh. Sje. Po prihodu v Mrb je 1958 postal umetniški vodja in režiser lutk. gled. KUD Jože Hermanko. Izboljšal je dvorano, razširil oder na tri prizorišča in 1959 prvi v Sji uvedel lutke na palčkah (javajke), za katere se je navdušil 1957 ob gostovanju moskovskega lutk. gled. Sergej Obrazcov v Lj. Dvignil je raven uprizarjanja, pridobil ugledne sodelavce (kiparja A. Jezovška, slikarja B. Golijo, skladatelja M. Vodopivca, režiserja M. Herzoga) ter igralce Drame SNG Mrb, ki so zagotovili profesionalno interpretirani govorni del uprizoritve, posnet na magnetofonski trak. V ta namen je uporabljal tudi posnetke iger za otroke lj. radijske postaje. Gled. je vodil do 1973, ko se je združilo z Mladim gled. lutk DPD Svoboda Pobrežje in 1974 postalo poklicno Lutkovno gled. Mrb. Odtlej je njegov zunanji sodelavec.

Sicer je bil od 1958 vodja lutk. komisije pri Svetu Svobod in ljud.-prosv. društev okraja Mrb in vodja komisije za lutkarstvo pri odboru za gled. pri Zvezi Svobod in ljud.- prosv. društev Sje. Po njegovi zaslugi je lutkarstvo v mrb okraju in v Mrbu doživelo v 60-ih letih izreden razmah. Organiziral je seminarje za lutkarje, prvo tekmovanje lutk. skupin mrb okraja (1959), prirejal gostovanja po sev. Sji, Istri in Dalmaciji (1963), predaval na srečanjih lutk. skupin mrb okraja in Sje ter na Jsl festivalu otroka v Šibeniku (1983). Na Mrb tednu (1960) je z 21 predstavami pritegnil 10.000 gledalcev, tudi odraslih, za katere je prirejal še posebne predstave. 1969 je opravil pionirsko delo za lutkarstvo med kor. Slov. (Lutk. oder gimnazijcev v Clcu). – O lutkarstvu je pisal v časopisa Lutkar (1958–9) in Lutka (1966).

Za lutk. oder je dramatiziral: Medvedek Pu A. A. Milneja (upriz. Mrb 1976), Dve zgodbi o Zajčkonu (obj. Lutka 1978, št. 31), Grdi raček H. C. Andersena (ib. 1980, št. 34). Prev. je igrico S. Stankovića Zgodba o levi goski (upriz. Mrb 1983). – Veliko besedil je sam zrežiral, često izdelal tudi lutke in sceno. Med posebno uspešne sodijo: S. Andres, Baš Čelik (1959, prva slov. upriz. z javajkami); J. Kadiš, Ježonovi (1961); N. Kuret, Baterija inž. Mundusa (1961); A. Papler, Hudobni graščak (1969); J. Malík, Žogica Marogica (1957, 1962, 1968); H. C. Andersen, Grdi raček (1974; gostovali 1975 v Bochumu in 1977 v Londonu); G. Vitez, Dve zgodbi o Zajčkonu (1978); S. Makarovič, Pekarna Mišmaš (1979) in Sovica Oka (1982); L. Suhodolčan, Čudežna srajca (1983). Velik uspeh je doživljal po njegovem scenariju Grand Variete (Grandes Variétés), uprizoritev s sto ročnimi lutkami, ki so jih pod njegovim vodstvom izdelali učenci osn. šole Prežihov Voranc v Mrbu (1963). Z njim je gled. J. Hermanko nastopilo na 1. mednar. festivalu amater. lutk. gled. v Karlovih Varih (1963), Gradcu (Forum Stadtpark) in na VI. Jsl festivalu otroka v Šibeniku (1966).

Prim.: osebni podatki; person. mapa osn. šole M. Konšak (Mrb); SGL; 20 let Lutk. gled. KUD J. Hermanko Mrb, 1968, 10–1 (s sliko); Ob ustan. Lutk. gled. Mrb, 1973, 14 (s sliko); Dvajset revij in srečanj gled. skupin Sje, 1977; Lutka 1980, št. 33. – Slika: arhiv SBL. Htn.

Hartman, Bruno: Vranc, Danilo (1930–2011). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi816842/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine