Slovenski biografski leksikon

Vrabl Stojan, fitopatolog in entomolog, v Mariboru r. 13. okt. 1928 zidarskemu mojstru Franju in Zori r. Perhavec, živi tu. Osn. šolo 1935–9 in realno gimn. 1939–41 je obiskoval v Mrbu, ostale razr. gimn. v Bgdu (ker je okupator izselil družino v Srbijo). Od jeseni 1944 je bil v glavni art. bazi NOV v Bgdu, nato organiziral Prvi slov. bataljon v Skopju, od jun. do odpustitve okt. 1945 je služil v Lj. Maturiral je 1947 v Mrbu, 1947–54 študiral agronomijo v Lj., 1969 opravil magisterij v Zgbu, kjer je bil 1972 prom. z dis. Neke biološke i ekološke karakteristike voćnog crvenog pauka (Panonychus ulmi Koch Tetranychidae) kao štetnika vinove loze u sjevernoistočnoj Sloveniji. 1954–5 je bil stažist na Fak. za agronomijo v Lj., od 1955 referent za varstvo rastlin na Inšt. za sadjarstvo v Mrbu, 1957 opravil strok. izpit in postal 1958 šef odseka za varstvo rastlin pri Kmetijskem zavodu v Mrbu. 1961 je bil izvoljen za prof. Višje agronom. šole v Mrbu, 1976 tudi za izred. prof. Biotehn. fak. v Lj. (za fitopatologijo, entomologijo in varstvo rastlin), kjer sodeluje s predavanji na drugi in tretji stopnji. 1974–7 je bil direktor Višje agronom. šole, 1977–81, njen prodekan, 1980–1 preds. komisije za znanost pri Univ. v Mrbu. – 1980 je prejel zlato plaketo mrb Univ. – Strok. se je izpopolnjeval 1960 kot štipendist FAO 5 tednov v Italiji, 1971 v Belgiji. – Udeležuje se strok. srečanj (mdr. Lj. 1969, Bled 1970, Crikvenica 1974, Ljutomer in Omiš 1975, Poreč 1977 in 1980, Portorož 1978, Kupari 1979) in obj. svoje referate v njihovih kongresnih zbornikih.

Napisal je učbenika (s soavtorji): V sadnem vrtu (1976, dopol. 1979²), Vinogradništvo (1975, dopol. 1980³), in skripta: Varstvo kmetijskih rastlin, I (1962), Varstvo sadnih rastlin in vinske trte (1962), Varstvo poljščin pred boleznimi in škodljivci (1964), Varstvo kmetijskih rastlin pred boleznimi in škodljivci, I (1975, 1982), Varstvo sadnih rastlin in vinske trte (1981). Razprave in članke objavlja v časopisih, mdr.: KG (Razkuževanje koruznega semena, 1961, št. 15; Katera sredstva uporabljamo za škropljenje sadovnjakov, 1965, št. 3; Napake pri uporabi kemičnih sredstev za varstvo rastlin, 1965, št. 15; Siva grozdna plesen v vinogradih, 1970, št. 29; Kako je z grozdno gnilobo, 1972, št. 35; Uporabnost gramoxona v sadovnjaku, 1978, št. 25), Savremena poljoprivreda, Novi Sad (»Gumasto drvo« – nova viroza jabuka u Jsli, 1966), SocKiG (O odmerjanju škropiv in izbiri škropilnic za sadne plantaže, 1966; Okvirna navodila za varstvo sadnega drevja pred boleznimi in škodljivci, 1967), Sod. kmetijstvo (Odkrivanje virusnih bolezni jablan, Listni zavrtači na sadnem drevju, 1968; Vzgoja brezvirusnih sadik v Sji, Rdeči listni ožig vinske trte se zopet močneje pojavlja, 1969; Odmiranje pecljev pri grozdju, 1970; Varstvo jagod pred boleznimi, škodljivci in pleveli, 1971; Učinkovitost proti fuzikladiju in stranski učinki nekaterih organskih fungicidov, 1973; Švedska mušica – škodljivec koruze tudi v Sji, Novejši pogledi na varstvo vinske trte, Koruzna vešča – pomemben škodljivec koruze tudi v Sji, 1974; Kako obvarujemo vinsko trto pred boleznimi, Kako obvarujemo vinsko trto pred škodljivci, 1977; Ekologija jablanovega škrlupa v severozah. Sji, Prispevek k poznavanju koruzne vešče v severovzh. Sji, 1978; Možnosti usmerjenega varstva vinogradov, 1979; Grozdni sukači v Sji, 1980; O hruševih bolšicah, 1980), Agronomski glasnik, Zgb (Utjecaj nekih organskih fungicida na populaciju voćnog crvenog pauka, 1974), Zaštita bilja, Bgd (Uticaj vinove loze kao biljke hraniteljke na neke biol. karakteristike crvenog voćnog preglja, 1974; Prilog poznavanju biologije i mogućnosti suzbijanja kruškinih buva (Homoptera, Psyllidae) u Sji, 1977), Biljna zaštita, Zgb (Neka iskustva primjenom Enovita M u voćarstvu i vinogradarstvu, 1975; Kruškine buhe, 1977). Objavlja tudi poljudne članke v KG, Mojem malem svetu idr.

V. je sprva raziskoval virusne bolezni sadnega drevja, odkril več vrst viroz (mdr. virusno upogljivost – gumijevko) ter vzgojil (skupaj z J. Črnkom) brezvirusne sadike. Kasneje se je usmeril na proučevanje biologije in ekologije rdeče sadne pršice, breskove bolšice in drugih škodljivcev ter na proučevanje učinkovitosti fungicidov in insekticidov. – Prim.: arhiv Biotehn. fak. (Lj.) in Višje agron. šole (Mrb); Bibl UM; Večer 1972, št. 284 (s sliko); 20 let Višje agron. šole v Mrbu, 1980, 83–7. Adč.

Adamič, France: Vrabl, Stojan (1928–2009). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi816401/#slovenski-biografski-leksikon (16. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine