Slovenski biografski leksikon

Vrabec Jože, matematik, r. 21. okt. 1940 v Ljubljani knjigovodji Jožetu in Slavi r. Samec, živi v Kamniku. Osn. šolo in klas. gimn. (1951–9) je obiskoval v Lj. Na naravoslovni fak. je študiral od 1959 matematiko in 1963 dipl. iz skupine tehnična mat. Magisterij je opravil 1969 v Zgbu (smer topologija) in i. l. dobil štipendijo Fulbrightove ustanove za izpopolnjevanje na Univ. of Wisconsin (Madison, ZDA), kjer je pri R. H. Bingu nadaljeval študij topologije in bil tu 1971 prom. z dis. Inclusion maps of 3-manifolds which induce monomorphisms on fundamental groups (obj. v Trans. Amer. Math. Soc. 1975). Na katedri za matematiko Fak. za naravoslovje in tehnologijo (FNT) je bil izvoljen 1964 za asistenta, 1972 za docenta in 1978 za izred. prof. (predmeta: algebra in topologija). 1974–9 je bil predstojnik odd. za matematiko Inštituta za mat., fiziko in mehaniko (IMFM), 1978–82 pa odseka za mat. na FNT. – Je član Društva mat., fizikov in astronomov SRS in American Math. Society, sourednik zbirke univ. učbenikov in monografij Matematika – Fizika, sodelavec pri Zentralblatt für Mathematik (Berlin) in Mathematical review (Providence, ZDA). – 1963 je dobil Prešernovo nagrado za študente (skupaj z M. Vencelj in E. Zakrajškom).

Na IMFM je vodil več seminarjev iz topologije, nelinearne funkcionalne analize in topološke teorije grafov. S prof. S. Mardešićem iz Zgba vodi skupni topološki seminar zgb in lj. Univ. 1973/4 je bil začasni gost na Institute for advanced study v Princetonu (ZDA). Na univ. v Gradcu je imel 1978 vabljeno predavanje o vložitvah mnogoterosti v evklidske prostore. Predaval je tudi na po dipl. študiju v Lj. in Zgbu. – Z referati se je udeležil mednar. srečanj: kolokvijev iz topologije v Keszthelyju na Madžarskem (1972) in Oberwolfachu v ZRN (1976), topološkega simpozija v Oxfordu (1978), mednar. kongresa matematikov v Helsinkih (1978) in konference za geometrično topologijo na Univ. of Sussex (Anglija, 1982).

Njegovo znanstveno delo je posvečeno topologiji, predvsem topologiji mnogoterosti in deloma topološki teoriji grafov. Je eden vodilnih topologov v Jsli. Dosegel je pomembne rezultate pri proučevanju trirazsežnih mnogoterosti in njihovih fundamentalnih grup in pri klasifikaciji vložitev gladkih mnogoterosti v evklidske prostore. Bil je nosilec razisk. nalog: Aproksimativne metode matematične analize (1966); Aciklične 3-razsežne mnogoterosti (1973); Aciklične mnogoterosti (1975); Vložitve mnogoterosti v evklidske prostore (1976); Vozlanje k-povezane m-mnogoterosti v E2m-k-l (1977); Razrešitev vozlov pri povečanju dimenzije ambienta (1979); Ovire za vložitev in izotopijo (1979); Vložitev sklenjene mnogoterosti v evklidski prostor prve kritične dimenzije (1980).

Pomembnejše razprave: Osnovni pojmi abstraktne teorije avtomatov (OMF 1962); Delno urejene algebraične strukture (OMF 1965); Razširitve obsega realnih števil (OMF 1966); Prikaz teorije grafov I in II (OMF 1967); Eine Erweiterung der Fourier- und Laplace-Transformation (Math. Zft 1968; soavtor A. Suhadolc); A note on projective sheaves of modules, Topology and its applications (Proc. Internat. Symp. Topology Appl., Hercegnovi, 1968); Eine Erweiterung der Fourier- und Laplace-Transformation II (J. reine angw. Math. 1969; soavtor A. Suhadolc); Adjoining a unit to a biregular ring (Math. Annalen 1970); Ovojno število in nekaj primerov njegove uporabe (Podipl. seminar iz matematike 3/4, 1973); O Cantorjevi množici (ib.); Submanifolds of acyclic 3-manifolds (Pacific J. Math. 1973); Compact submanifolds of homology 3-spheres, Topics in topology (Colloquia math. Societatis J. Bolyai, Amsterdam-London 1974); Isotopies of PL manifolds keeping a subpolyhedron fixed (Glasnik mat. 1976); Ploskve (OMF 1976); Jordanov in Schoenfliesov izrek (OMF 1976); Knotting a k-connected closed PL m-manifold in E2m-k (Trans. Amer. Math. Soc. 1977); On 3-manifolds which are acyclic over Zq (Glasnik mat. 1977); Bordism, homology and Stiefel-Whitney numbers (Podipl. seminar iz mat. 1982); Edge colorability of graph bundles (J. Combin. Theory (B) 1983; soavtorja T. Pisanski in J. Shawe-Taylor). – Prim.: osebni podatki; ULj II, III/1. Vidav

Vidav, Ivan: Vrabec, Jože (1940–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi816079/#slovenski-biografski-leksikon (13. avgust 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine