Slovenski biografski leksikon

Vovk Savo, gospodarski in politični delavec, v Kočevju r. 28. mar. 1921 davčnemu upravitelju Petru in Alojziji r. Tiegl, živi tu. Osn. šolo in gimn. (1931–9) je obiskoval v r. kraju. Nato je stopil na Vojno akad. v Bgdu, bil kot kadet apr. 1941 ujet v Kasin Dolu pri Sarajevu in do jun. 1945 interniran v Luckenwaldu pri Berlinu. 1945–9 je študiral agronomijo v Zgbu, 1954 opravil strok. izpit. 1967 se je pol leta specializiral na posestvih in v živilski industriji Maggi v Kemptthalu (Švica) ter nekaj tednov v Avstriji in Nemčiji. Služboval je na Kočevskem najprej kot pomočnik upravnika posestva Štalcerji (1950), referent in upravnik Živinor. gospodarstva v Koprivniku (1950–1), upravnik posestva Onek-Cvišlerji (1951–2) in Stara Cerkev (1953–5). Pri Kmetij.-gozdar. podjetju (KGP) Kočevje je bil šef odseka za urejanje kmetij. zemljišč (1955–7), vodja odd. za investicije (1957–61), tehnični dir. kmetij. (1961–2) in glavni dir. (1962–9), nato dir. Kmetij. gospodarstva Kočevje (1969–78), preds. skupščine občine Kočevje (1974–80; od 1978 profesionalni) in 1980 upokojen. — Bil je mdr. preds. splošnega zbora občine Kočevje (1961–5), poslanec gospodar. zbora Skupščine SRS (1965–71). — Odlikovanji: red dela s srebrnim vencem (1966) in z rdečo zastavo (1981). 1971 je bil izvoljen za zaslužnega člana Zveze kmet. inž. in tehnikov Sje in Jsle.

Bil je glavni nosilec urejanja kmetij. in gozdar. na ozemlju, ki so ga 1941–2 zapustili nem. govoreči Kočevarji. Pobudil je organiziranje družbenih posestev, predelovalne industrije ter rastlin. in živalske proizvodnje. Z arondacijo je oblikoval zaokrožena zemljišča. Prizadeval si je za projekte za kapitalno izgradnjo objektov in izvedbo melioracij (mdr. investicijski in ureditveni programi za upravo posestva KGP Livold in Cvišlerji 1958, Mlaka in Koblarji 1959–60). S sodelavci (T. Knafeljc, B. Popovič in J. Žlender) je urejal pridelovalne, rejske in predelovalne obrate (klavnica, mlekarna, sirarna, močna krmila). Pridobil si je sloves uspešnega organizatorja in projektanta, sodeloval je pri najvažnejših odločitvah na Kočevskem. — Prim.: kadrovski arhiv KGP Kočevje; F. Adamič, Sodob. kmetijstvo 1981, 127 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Vovk, Savo (1921–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi815399/#slovenski-biografski-leksikon (5. avgust 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine