Slovenski biografski leksikon

Vouk Rudolf, šolnik, r. 23. sept. 1926 v Št. Lorencu (St. Lorenzen, občina Škocjan - St. Kanzian) delavki in kmečki hčeri Martini Vouk, u. 1. apr. 1983 v Celovcu, pokopan v Dobrli vasi (Eberndorf). Osn. šolo je obiskoval 1933–41 v Velikovcu (1.–4. razred) in Škocjanu (5.–8.), 1. razred učiteljišča 1941/2 v Kranju, 2.–5. 1945–9 v Clcu. Usposobljenostni izpit za učitelja je opravil 1951, za glavnošolskega iz sloven., nem. in zemljepisa pa 1964, oboje v Clcu. Bil je 1949–50 učitelj in šolski vodja na ljud. šoli v Remšeniku, 1950–3 Lepeni (Leppen), 1953–64 Apačah (Abtei). Od jul. 1964 je bil okrajni šol. nadzornik za manjšinsko obvezno šolstvo, od 1965 vodja manjšinsko-šolskega odd. dež. šol. sveta za Kor., od 1968 prof. za metodiko dvojezič. in slov. pouka na Pedag. akad. v Clcu. - Priznanja: 1968 Drabosnjakovo v Clcu, 1972 srebrno častno odličje republike Avstrije, 1978 naziv vladni svetnik.

Pesmi in krajšo mladin. prozo je od 1949 obj. v listih Naš tednik — Kronika, Slov. vestnik in Svoboda, nekaj člankov tudi v Kor. kol. S F. Aichholzerjem je 1952 soustanovil šol. in mladin. list Mladi rod, mu bil 1956–71 glavni urednik in zanj veliko pisal. Sestavil je učbenike: Mojca bere, berilce za 1. in 2. stopnjo dvojezičnih ljud. šol (Clc 1960), Jezikovne vaje in Slovnica (Dunaj 1971; slovnico priredil), Naš novi dom, čitanka za 2. in 3. stopnjo … (Gradec 1977). Pod njegovim vodstvom so nastali učbeniki Naša začetnica (Gradec 1968, delno predelana 1982), Unsere engere Heimat — Naša ožja domovina … za stvarni pouk 3. stopnje dvojez. ljud. šol (Gradec 1980), Rund ums Haus — Okoli naše hiše … za stvarni pouk 2. stopnje… (Gradec 1981). Sestavil je Popis kor. utrakvističnih šol do leta 1918 (Clc 1980) in uredil pesmarico za kor. mladino Mladina poje (Clc 1959, s F. Aichholzerjem; nova izd. z L. Kramolcem, Dunaj 1973). — Psevd.: Jezernikov Nac, Mlinarjev, R. V., razne okrajšave. — Prim.: osebni podatki; Naš tednik — Kronika 1964, št. 30 (s sliko); Slov. vestnik 1964, št. 30 (s sliko); Letno poročilo Zvezne gimn … 1982/3, 47–8 (s sliko); Delo 1983, št. 82. — Slika: Mladi rod 1960, 141; Jubilejni zbornik, 25 let Zvezne gimn. za Slov. v Clcu 1982, 19. N. Kt.

Kuret, Niko: Vouk, Rudolf (1926–1983). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi814456/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine