Slovenski biografski leksikon

Vošnjak Sergej, kulturnopolitični delavec in časnikar, r. 6. okt. 1924 na Ptuju (brat Mitje Vošnjaka, gl. čl.), živi v Ljubljani. Gimn. je obiskoval na Ptuju (1935–41; 7. in 8. razr. z maturo opravil z izpiti po vojni). Vključil se je v napredno mladin. in narodnoobrambno gibanje, bil član Sokola in SKOJ (od 1939), sodeloval je v dij. društvih in na prireditvah (znan kot recitator socialne poezije). V Lj. je bil na zač. okupacije 1941 na I. real. gimn. (obiskoval 7. razr.) odgovoren za SKOJ med srednješolci, ki so pribežali s Ptuja; prenašal je tudi partiz. tisk, preživljal pa se je mdr. s statiranjem v lj. Drami.

Jun. 1942 je odšel v partizane. 1942–3 je sodeloval pri kulturnem delu (mitingi) v brigadah T. Tomšiča (poleti 1942 pripravil stenčas 1. bat.), I. Cankarja (konec sept. 1942 je z I. Robom ur. glasilo Bobnar), M. Gubca (od dec. 1942 do pomladi 1943 je bil mdr. ur. brig. glasila Tovariš; od sept. 1943 do jan. 1944 načelnik za propagando) in S. Šlandra (1943). Od jan. 1944 je bil v agitpropu pri PK SKOJ za Sjo (Semič v Beli krajini) ur. Mladine (1944–5, na začetku skupaj z V. Bebler), v kateri obj. več člankov, 1943 pa še pesmi, npr. Iz dima vstaja (št. 15), Moj rojstni dan (št. 16; ponatis v zbirki Pesme svobode, Moskva 1945). Bil je tudi ur. Slov. pionirja (1944–5), zanj napisal ali prir. vse anon. članke in pesmi, npr. Iz Desinca naši mali dobro misel so skovali, Kako izgledalo bi to? (1945, št. 1). Pesmi je obj. tudi drugod, npr. Tatjana, Partizanski materi (Pesmi naših borcev, I, 1944). Pisal je skeče (ohranjen en sam, močno okrnjen, razmnožila tehnika Mlada, 1944), ki so jih pogosto igrali na mitingih.

Po vojni je bil pri GO Zveze slov. mladine v Lj. ur. Mladine in Pionirja (1945–7), nato v Bgdu dopisnik Borbe (iz Avstrije) in ur. njene slov. izdaje (1947–9), direktor Urada za informacije pri vladi LRS (1949–51), gl. ur. SPor (1951–9), gl. direktor čas. zal. podjetja LdP (1960–7), ur. kulturne rubrike Dela (1967–73) in od 1973 ravnatelj Mest. gl.; upokojen 1981. - Funkcije: predsednik (dvakrat) in podpreds. Društva novinarjev Sje (1948–58), preds. komisije za tisk pri rep. konferenci SZDL Sje (1959–62), član CK ZKS (1960–4), podpreds. skupščine mesta Lj. (1969–73). Priznanja: partiz. spomenica 1941; red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (1946), za hrabrost (1950), zaslug za narod s srebrno zvezdo (1950) in s srebrnimi žarki (1974), republike s srebrnim vencem (1965); srebrna plaketa (1976) in nagrada mesta Lj. (1981).

Po vojni je obj. črtice s partiz., največkrat avtobiografsko motiviko, npr. Povest o sestri (Mladina 1945, št. 19), Bilo je o Božiču (ib. št. 35), Velika je naša sreča, Gostija na Kor. (obe v MR 1946), Njegova ura (MR 1947) in samostojno zbirko Fant s črnimi lasmi (1964; dop. izd.: Bomo ostali taki?, 1979; shrv. prev. Bgd 1968); partiz. zgodbice za otroke, npr. Nisem še premlad, Smrt za vasjo (obe v Pionirju 1945/6); slikanico Kruh, ki ga ni bilo (1971). Napisal je scenarij za kratki film Mladina gradi (rež. F. Štiglic, 1946) in skeče za rekonstrukcijo partiz. mitinga Ob tabornem ognju (upr. Mest. gl. Lj., 1979; ocena: A. Berger, NRazgl 1980, 201). Izbral in prir. je reportaže za zbirki: Slov. mladina v boju (1945) in Omladina Jsle u NOB (Zgb 1967; za slov. del knjige).

V člankih obravnava vprašanja iz politike (Iz dokumentov o odnosih KP Avstrije do kor. vprašanja, Delo 1949, št. 8; Novinar - družbenopolit. delavec, Novinar 1957, št. 10), kulture (Samoupravljanje v kulturi, Teorija in praksa 1969; Bistvena je vsebina …, Komunist 1976, št. 10–11, o samoupravnih interesnih skupnostih), družbene etike (Vzgoja socialist. osebnosti, Delo 1968, št. 112). Piše tudi o NOB, npr.: spomini na Gubčevo brigado (Mladina 1945, št. 25; Delo 1967, št. 238; Dolenj. list 1967, št. 34), Jelenov žleb (Pionir 1946/7; TV-15, 1967, št. 13), urejanje Slov. pionirja (Pionir 1951/2; TV-15, 1973, št. 40), Lj. v ilegali (SPor 1952, št. 172; TV-15, 1967, št. 18), I. Rob (Novinar 1955, št. 7) in W. M. Jones (Delo 1968, št. 294; 1969, št. 244; Slov. kol: 1970). - Psevd.: Dravin Sergej, Tone Veseljak, S. V., V. - Prim.: osebni podatki; arhivi CK ZKS, IZDG in Fil. fak. v Lj. (pesništvo NOB na odd. za slavistiko); SBibl; M. Stiplovšek, Šlandrova brigada, 1971; B. Pleničar, Pionir in Slov. pionir, 1970 (bibl); S. Teršek, TV-15 1978, št. 25 (s sliko). Slika: arhiv SBL. Vidovič

Vidovič-Miklavčič, Anka: Vošnjak, Sergej (1924–2005). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi814047/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine