Slovenski biografski leksikon

Vonbank Johann Georg, umetnostni zgodovinar, r. 15. sept. 1824 v Brazu pri Bludenzu (Avstr.), u. 31. jan. 1894 v Strebersdorfu pri Dunaju. Stud. je teol. v Bressanone (bivši Brixen), 1850 ord., zraven še filoz. na univ. v Padovi. Bil je prof. nem. zgod. in literature na gimn. v Feldkirchnu, od 1850 v Zadru, 1859–61 v Lj. (tudi zemljepisa in nem.), od 1861 v Innsbrucku. 1866 se je profesuri odpovedal in služboval kot ekspozit v razl. krajih (Tirolsko, Vorarlberg, krška in dunajska škofija). V Innsbrucku je 1861 ustav: list Tiroler Stimmen in izdal več pesniških zbirk (npr. Sonette, 1862; Durch Nacht zum Licht, 1892). V Lj. je večkrat predaval v redutni dvorani in izkoristil vsako priložnost za obisk umetnostnih spomenikov bližnje in daljne okolice.

V Zadru je obj. spis Kirchliche Architektur von Zara (Programma dell' I. r. ginn. superiore … 1856–7), v Lj. v BK 1859 več člankov, ki so pri nas prvi poskus stilne analize stavbnega razvoja in estet. vrednotenja nekat. vidnejših umetnostnih spomenikov, poudaril pa tudi njihov versko vzgojni pomen: Die Kirchen von Lack u. Ehrengruben, Die Kirchen in Dvor u. Krainburg, Krainburg u. Michelstetten, Martin Joh. Schmidt … Kremserschmidt. V njih je npr. stavbnozgod. analiziral romansko ž. c. v St. Loki, za Kranj kot prvi opozoril na umetnostni pomen tabel »Kranj. oltarja«, o Gor. Gradu nasul več topogr. drobtin, poudaril umetnostno vrednost Kremserschmidtovih slik tu, v Kranju in Velesovem. V zaključkih je sicer več stilnokritičnih in datacijskih spodrsljajev (kar gre na račun tedanje stopnje umetnostnozgod. vednosti), toda V. je bistro opazil razl. faze prezidav. Zanj in za čas je značilno prizadevanje za ohranitev srednjev. umetnostnih spomenikov, mdr. tudi za ž. c. v Stari Loki, ki pa so jo kljub vsemu 1863 podrli in nadomestili z novo. — Prim.: izv. lj. gimn. 1859–61; šematizem lj. škofije 1859, 123; Wurzbach; F. Brümmer, Lexikon d. deutschen Dichter u. Prosaisten vom Beginn des 19. Jh. bis zur Gegenwart, Leipzig, zv. 7; E. Cevc, Loški razgledi 1978, 88–95. Cc.

Cevc, Emilijan: Vonbank, Johann Georg (1824–1894). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi810712/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine