Slovenski biografski leksikon

Volkar Andrej, pravnik, r. 2. sept. 1847 v Okrogu pri Motniku zakupniku kmetije Jožefu in Mariji r. Pepel, u. 1. maja 1930 v Pragi. Osn. šolo je obiskoval v Kamniku, gimn. 1863–70 v Lj. Ker je bil radikalno slov. usmerjen (v 2. razr. gimn. si je ime spremenil v Hrabroslav in ga kot dijak uporabljal), ni hotel študirati na nem. univ., ampak se je vpisal najprej na zgb, 1872 pa na praško pravno fak.; tu mu je I. Hribar priskrbel instrukcije in mu tako omogočil študij, ki ga je končal 1875; prom. je bil 1877. Službovati je začel 1875 kot konceptni pripravnik pri češ. namestništvu v Pragi in raznih okraj. glavarstvih praške okolice. Po zasedbi Bosne je 1879 stopil v upravno službo, vodil okraj. urad v Ljubuškem in Mostarju. Ker se ni mogel vživeti v tamkajšnje razmere, se je 1881 vrnil na češko in bil do 1884 okraj. komisar v kraju Polná, 1884–5 v Landskronu, 1885 namestniški tajnik v Pragi (Karlínu), 1890 okraj. glavar v češkem Brodu, 1894 v Kralovicah; od 1896 je bil zaposlen pri češ. namestništvu v Pragi, 1899 postal okraj. glavar v Novem Bydžovu in tu 1908 napredoval v namestniškega svetnika. Po upok. 1910 je živel v Litomyšlu, a se kmalu preselil v Prago, da je bil bliže knjižnicam.

Napisal je knjige: Über die Agrarverhaltnisse in der Hercegovina (Praga, 1883), Das Administrative Rechtsmittelverfaren in Angelegenheiten der politischen Schul- und autonomen Verwaltung (Praga, samozal. 1887), Beiträge zur Denkschr. der k. k. Regierung, Studien über die Reform der inneren Verwaltung (Nový Bydžov, 1905). Razprave in članke je objavljal mdr. v časopisih: Österr. Zft f. Verwaltung (Dunaj, 1881, 1899–920), Österr. Wasserwirtschaft (Dunaj 1912), Právník (Praga 1890), Samosprávný obzor (Praga 1879, 1881). V sloven. pa: O senzacionalnih pravdah ali »Žrtve razmer« (SP 1903), K obravnavanju narodnostnega in jezikovnega vprašanja v komisiji za pospešitev upravne reforme (SP 1916), Nekoliko besed o delovanju komisije za pospešitev upravne reforme (SP 1917). — Kot študent je napisal satirično noveleto Dijak v Luni (Zgb 1871, psevd H. G.; ocena: (J. Jurčič), SN 1872, št. 16).

V Pragi je podpiral slov. dijake in bil preds. jsl dijaškega društva. 1924 je podaril mestu Kamnik »Ustanovo dr. A. V-ja za podporo siromašnih mater-rediteljic iz mesta Kamnika«. — Prim.: r. matice (ž. urad Špitalič); Hribar I; OSN; Pol stoletja 115–9; J 1930, št. 111; V. Murko, Ekonom. revija 1981, 29. A. S.

Svetina, Anton: Volkar, Andrej (1847–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi809693/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine