Slovenski biografski leksikon

Voljč Ignac, partiz. ime Fric, narodni heroj, r. 4. avg. 1904 na Vrhniki kmetu Jožefu in Mariji r. Petkovšek, padel v boju z nem. okupatorjem 4. apr. 1944 v Trobljah pri Slov. Gradcu, sedaj pokopan v partiz. grobnici na Vrhniki. Osn. šolo je obiskoval 1910–6 (6 razr.) na Vrhniki, kovaške obrti se je izučil v Gor. Logatcu pri Petkovšku, kjer je bil zaposlen do 1930, ko odprl svojo delavnico v Cerknici. Politično je začel delovati na Vrhniki, kjer je bil 1932 sprejet v KPJ in imenovan za komunist. zaupnika za Notranjsko. 1933 je bil aretiran, zaprt na sodišču v Lj. in Bgdu, tu obsojen na 4 leta ječe, ki jo je prestal v Sremski Mitrovici. 1937 se je vrnil iz zapora, bil voznik avtobusa, mdr. pri podjetju A. Pečnikar v Lj. (1938–41). Med šoferji je organiziral komunist. gibanje in prevažanje kom. literature po Notranjskem. Spomladi 1941 se je vključil v NOB kot pol. aktivist, organizator OF na Notr. in Dol., od poletja 1941 je bil sekretar rajon. komiteja KPS za Loško dolino, spomladi 1942 premeščen na območje Velikih Lašč (organizator ileg. tehnike v Kališčah), okt. imenovan za sekretarja okrož. odb. OF in za člana okrož. kom. KPS Ribnica-Velike Lašče. Od jul. 1943 je bil sekretar okrož. kom. KPS Vrhnika (okt. se je udeležil Zbora odposlancev v Kočevju), od nov. 1943 pa član okrož. kom. KPS za Notranjsko. CK KPS ga je feb. 1944 določil za sekretarja oblast. kom. KPS za Štajersko, kjer je nato deloval do smrti. — Za narodnega heroja je bil proglašen 1953. — Prim.: r. matice (mat. urad Vrhnika); arhiv CK ZKS (Lj.); Metalci Jsle, Zgb 1967, I (s sliko); K. Grabeljšek, Vrhnika in okolica, 1968, 14 (s sliko), 107, 168; F. Strle, TV-15 1974, št. 13 (s sliko); Narodni heroji Jsle, Bgd 1982 (s sliko). — Upodobitev: doprsni kip (V. Bratuž, bron, 1986) na Vrhniki. T. T.

Traven, Terezija: Voljč, Ignac (1904–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi809374/#slovenski-biografski-leksikon (11. april 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine