Slovenski biografski leksikon

Volfand Jože, časnikar in sociolog, r. 8. nov. 1944 v Hrastniku steklarju Viktorju in Mariji r. Grum, živi v Ljubljani. Po osemletni osn. šoli v r. kraju je obiskoval v Celju učiteljišče (1959–64), v Lj. štud. ob delu I. stopnjo na Fil. fak. (1964–9) in II. stopnjo na Fak. za sociol., pol. vede in novinarstvo (1974–8, z diplomo). Služboval je od 1965 v Celju: obč. komite Zveze soc. mladine Sje, IV. osn. šola, Skupščina občine, Novi tednik in Radio Celje (1971–5, glavni in odg. ur.), obč. konferenca SZDL. Pri lj. dnevniku Delo je bil od 1980 ur. kulturne rubrike, od 1982 je odg. ur. lista. — Odlikovanja: priznanje OF (1972), red dela s srebrnim vencem (1975).

Začetki public. dela segajo v osn. šolo (šolski list) in učiteljišče (liter. glasilo, dopisi v Mladino). Odtlej je pisal največ v Celjski tednik, Delo in Večer, občasno v bgd Borbo, zgb Vjesnik, PDk, Komunista, Teorijo in prakso, Obraze, Ekran; Gosp. vestnik, Teleks idr. Obravnava zlasti vzgojo, izobraževanje in kulturno politiko. Knjižno je izšlo: Kdo, kaj, kako?, aktiv ZMS v srednji šoli … (1970), Odmevi — kultura v samoupravni družbi (1978), O kulturni politiki in kulturni vzgoji (1979), Osnove samoupravne kulturne politike (1980), Glej v živo (1983). Na posvet. Nacionalno pitanje u jsl teoriji i praksi — doprinos E. Kardelja (Banja Luka 1979, obj. 1980) je imel referat Nacionalna pitanja i kultura. V Celjskem zborniku 1977–81 (1982) je obj. rezultate raziskave Procesi komuniciranja in odločanja v celjski družbenopol. skupnosti. Kot časnikar ali mladinski funkcionar, a tudi študijsko je veliko potoval in nekaj tega opisal v knjigah Naši obrazi v Afriki (1982) in Iraška srečanja (1985).

V Celju je 1969 ustan. Našo besedo (prerasla v letno množično kult. manifestacijo mladine v Sji) in 1973 osrednjo slov. filmsko prireditev Teden domačega filma (še vedno elan organ. odbora), 1969 bil med ustan. revije Obrazi, 1976 začel na lj. televiziji kot moderator serijo oddaj v živo (prva: Domovina, si še kakor zdravje?). Po več let je nepoklicno opravljal štev. kult. politične funkcije, mdr. pri Kult. skupnosti Sje preds. odbora za kinematografijo, pri republ. konf. Zveze soc. mladine Sje odgovoren za vzgojo in izobraževanje, pri Marks. centru CK ZKS preds. sekcije za idejna vprašanja kulture, pri Drami SNG v Lj. član sveta. — Psevd.: Ivan Polemik, Ivan Mirt. — Prim.: osebni podatki; SBibl. — Slika: arhiv SBL. Munda

Munda, Jože: Volfand, Jože (1944–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi809226/#slovenski-biografski-leksikon (10. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine