Slovenski biografski leksikon

Vojska Marjan, slikar in grafik, r. 26. jul. 1934 v Domžalah soboslikarju Francu in Mihaeli r. Nemec, živi v Münstru (ZRN). V Lj. je obiskoval osn. šolo in 1951–5 šolo za oblikovanje, tu 1955–9 štud. na AUU (prof. R. Debenjak, A. G. Kos). Po dipl. je 1960 potoval mdr. v Anglijo, se i.l. naselil v ZRN. V letih 1965–70 je bil docent na šoli za obrt in umetnost (Werkkunstschule) v Münstru, od 1970 je redni prof. za umetniško grafiko in risanje na visoki šoli za oblikovanje prav tam. — V. je član DSLU (od 1961), Zveze zah. nem. lik. umetnikov, mednar. združenja lesorezcev XYLON. Nagrade in priznanja: 1960 Prešernova za študente; 1965 Karl Ernst Osthaus-Preis, Hagen; 1967 Jung-Westfalen-Preis (za slikarstvo), Münster; tretja na IV. Triennale für Farbgrafik, Grenchen; 1968 srebrna plaketa (jsl grafika) Zgb; 1970 odkupna (ib.).

V ustvarjanju V-e zaznamujemo troje obdobij. 1959–66 nastajajo slike in grafike, za katere mu daje navdih okolje, v katerem živi. Motivni svet so predmeti vsakdanje rabe, tudi folklorni, poleg njih npr. njiva, žitni snop s ptico, človekova figura, ki se pojavijo tudi v poznejšem ustvarjanju. Iz njih nastaja, ob delni stilizaciji predmetov in opuščanju globine na sliki, slikarsko delo, ki izvira »iz sveta, ki je in iz sveta, ki ga ni«. Iz fantazijskih povezav figur in predmetov v imaginarnih pokrajinah nastaja njeg. inačica nadrealizma. — Izhodišče drugemu ustvarjalnemu obdobju (ok. 1968–70) je industr. razviti severozah. del Nemčije, ki napravi močan vtis na mladega ustvarjalca. Motivi so različni, npr. varilski aparati, magični učinki luči ob varjenju. Izoblikuje se konstruktivistično obdobje, v katerem se posveča, predvsem v grafiki, optičnim raziskavam, obravnava medsebojno učinkovanje barv, odvisnost barve od oblike v konstrukt. kompozicijah, kjer zreducira formalni svet na krog in kvadrat. Nastajajo grafična dela z abstraktno motiviko, značilna je mnogoterost barvnih učinkov in magična barvitost. Sočasno teče poglobljeno pedagoško delovanje in preučevanje različnih grafičnih tehnik. — Po 1970 ga za ustvarjanje motivirata splet doživljanj okolja in njegov fantazijski svet. Ponovno se pojavijo motivi, znani iz mladostnega obdobja. Pogosti so motivi iz gotske arhitekture, v katere, kot v okvir, vstavlja simbole in tako dosega učinke sakralnosti. Figure, ki nastopajo v interieru, opredeljuje z razl. predmeti, prav tako determinira karakterni portret, ki se sedaj večkrat pojavlja v njeg. delu. Nastopi povezava realistično podane figure s sanjsko pokrajino v ozadju. Oblikovni izraz je realističen, risba dognana, slika z lazurami. Tehnično prefinjena je izvedba grafičnih del. Kompozicija je monumentalna, barvna skala obsega vse odtenke rjave in umirjene tople barve, značilni so zlatikast nadih ter prefinjeni prehodi barvnih tonov. Ustvarjanje v tem obdobju je izredno intenzivno. Dela so intimistično naravnana, nastopa zanj posebno značilna introspekcija ter umaknjenost v lastni sanjski svet. Pojavljajo se značilnosti nove romantike.

V. je izdal umetniške mape: Balal (Galerija) Wildeshausen 1972; Vizija preteklosti (Galerija Blaupunkt) Berlin 1979; Tierkreiszeichen (Gal. Peerlings) Krefeld 1980; 18 grafičnih edicij, npr. 1964 Stadt. Kunstmuseum Bochum; 1966, 1975, 1976 Aldegrever — Ges. Münster; 1978, 1981, 1982 Stadt Münster, prav tam. — Od 1961 je v Nem., Švici, na Nizozem. in doma nad 30-krat samostojno razstavljal (slike in grafika), mdr.: 1970 Lj. (MaG), 1961 Bochum, 1962 Münster (tu še 1968 — mala retrospektiva, 1970, 1974, 1981), 1963 Basel, Bremen, 1964 Wuppertal (in 1969), 1965 Berlin, 1966 Soest, 1967 Solingen, 1970 Gütersloh, Wildeshausen, 1971 Lübeck, 1972 Oldenburg, Bremen, 1973 München, Hamburg, 1976 Hagen, 1978 Dortmund, 1980 Krefeld, Paderborn, 1982 Vreden, 1983 Ulft. Sodeloval je na štev. skupinskih razstavah: Lj. (1960 — AUU), Zgb (1966, 1968, 1970 jsl graf. bienale), Bgd (1969 Mlado jsl slikarstvo in grafika, 1970 jsl lik. umetnost) in mednar. na tujem. Njegova dela so v štev. javnih in zasebnih zbirkah: Bgd (Muzej savremene um.), Rijeka (Mod. gal.), Skopje (Muzej na sovremenata um.), Bochum (Kunstsammlung Museum), Hagen (K. E. Osthaus Mus.), Münster (Sammlung des Kulturministeriums d. Landes Nordrhein — Westfalen), Witten (Markisches Mus. d. Stadt W.), New York (Art collection Mc Graw Hill publ. Co.) idr.

Prim.: osebni podatki; I. Nolde, Westfalenpost 1965, 7. dec.; A. Bangers, Bildende Künstler im Land Nordrhein Westfalen, I, Recklinghausen 1966; Leo Nyssen, Westfalen Spiegel 1967, marec; M. L. Schumacher, Die Welt 1973, 19. sept.; T. Pregl, Slov. knjižna ilustr., 1979/80, 296; F. R., Rheinische Post 1980, 29. nov.; razstavni katalogi: H. Hesse, Vojska (K. E. Osthaus Museum) Hagen 1968; M. V., MaG Lj. 1970 (s sliko); J. Wissmann, M. V. (Overbeck-Ges.) Lübeck 1971; J. Lammers, M. V. (Hamalang-Museum) Vreden 1981. — Slika: arhiv SBL. Misja

Misja, Breda: Vojska, Marjan (1934–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi807002/#slovenski-biografski-leksikon (24. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine