Slovenski biografski leksikon

Vojsk Franc, enolog, r. 5. apr. 1884 na Mestnem Vrhu (pri Ptuju) kmetu Ludviku in Ani r. Vojsk, u. 21. jun. 1957 v Mariboru. Na Ptuju je obiskoval osn. šolo in 1898–902 gimn., višjo sadjar. in vinar. šolo 1902–6 v Klosterneuburgu (pri Dunaju). Kot zaveden Slov. v domovini ni dobil ustrezne zaposlitve, zato je 1907 odšel k bratu v London, 1908 v Argentino, kjer je do 1912 delal v vinarstvu in kletarstvu na zasebnih veleposestvih. 1912–5 je bil strok. tajnik pri KD v Trstu. 1915 bil mobiliziran in do 1918 na soški fronti, do avg. 1919 pa poročnik v bojih za sev. mejo na Kor. (odlikovanje na rdečem traku). Od 1919 je bil kmetijski referent v Mur. Soboti, od 1929 prof. za vinarstvo in kemijo na vinar. in sadjar. šoli v Mrbu, od 1936 kletarski nadzornik dravske banovine s sedežem v Mrbu. Od okupacije do jul. 1941 je bil brez zaposlitve, nato pri vinar. uradu do okt. 1941, ko je bil kot Slovenec odpuščen. Od 1943 do jul. 1944 je bil ocenjevalec vinogradov glede na ustreznost lege, nato spet odpuščen, ker njegov sin Milan (pozneje kipar) ni hotel stopiti v nemško vojsko (izjavil je, da se za Nemčijo ne bo boril, bil obsojen na smrt, pomiloščen in zaprt do konca vojne). Po osvoboditvi je bil imenovan za okrožnega vinskega inšpektorja v Mrbu, ob ustan. Inšt. za vinarstvo v Mrbu 1947 za enološkega svetnika. Razvijal je teoretične in praktične osnove za ocenjevanje kvalitete slov. vin. Po upok. 1950 je sodeloval s Kmetij. inšt. Sje pri rajonizaciji vinogradov v krškem in mrb okraju.

Članke je objavljal zlasti v K: Važnost vinskih razstav in sejmov (1931), Konsum vina v razmerju s produkcijo vina na vsem svetu (1931), Rdeči palež ali rdeči smod — Pseudopeziza tracheiphila (1932), Vršičkanje trt, Spomladanska borba proti gozdnemu sukaču hkrati proti peronospori, Moštna tehtnica in tehtanje mošta, O čistogojenih vinskih kvasnicah (vse 1933), Razkisanje vina (1934), Kodravost — Pršice, akarinoza (1935), čiščenje in bistrenje vina po Möslingerju (1935). Sodeloval je tudi pri Velikem koledarju KM (Življenje v vinu, 1934), SVV (Rajonizacija vinogradov v okraju Mrb, 1951) in raznih listih, npr.: E (Trst), J, Jsla, Naše gorice, Novine, Prekmur. glasnik, Primor. gospodar, S, VMrb. Proučeval je zlasti kvaliteto vin, vinske bolezni in napake, sestavine in stabilizacijske postopke. Bil je med najvidnejšimi poznavalci jsl, zlasti slov. vin, izvrsten degustator ter zanesljiv cenilec in sodni izvedenec za svojo stroko. — Prim. r. matice (mat. urad Ptuj); avtobiografija (kopija v arhivu SBL); Šlebinger-Marentič; I. Zupanič, SVV 1957, 255–6 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Vojsk, Franc (1884–1957). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi806620/#slovenski-biografski-leksikon (28. november 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine