Slovenski biografski leksikon

Vogrinc Jože, pedagog, r. 13. jul. 1925 v Mihalovcu pri Brežicah kmetu Martinu in Jožefi r. Levak, živi v Ljubljani. Klasično gimn. je obiskoval 1936–41 v Mrbu (5 razr.), 1941 so ga Nemci s starši izgnali v taborišče v Šlezijo, kjer je ostal do konca vojne; spomine je opisal v knj. Nočem umreti v Šleziji (1981). Po osvoboditvi se je vrnil domov, opravil učit. tečaj, nato bil učitelj na osn. šolah: 1945–8 Polje ob Sotli (tudi upravitelj; vmes ob delu končal učiteljišče v Mrbu), 1948–9 Rogaška Slatina (učil tudi na večerni poklicni šoli, na tečajih za mlade zadružnike in na niž. gimn.); 1949 je opravil učit. strok. izpit. Od 1949 je štud. fiziko in mat. na VPŠ v Lj. in 1951 diplomiral. 1952–9 je učil na nižji gimn. na Vranskem (tudi ravnatelj), 1959–61 na osn. šoli v Slovenj Gradcu (tudi na poklicni in ekonom. šoli) in 1961–72 v Rudarskem šol. centru v Velenju. Ob delu je štud. pedag. in filoz. na Fil. fak. v Lj. in 1970 dipl. Od 1972 je predaval na Pedag. Akad. v Lj. metodiko pouka mat., 1985 upokojen. Sodel. je z Zavodom za šolstvo SRS pri modernizaciji pouka mat., s Pedag. inštitutom pri raziskavi samostojnega učenja v celodnevni šoli idr. - Odlikovanja: medalja dela (1961), red dela s srebrnim vencem (1968) in z zlatim vencem (1983).

V SodP je obravnaval metodična vprašanja, npr. Pomanjkljivosti v znanju dijakov ob prestopu na nižjo gimn. (1954), Izboljšajmo pouk fizike v osn. šoli (1959), Kontrolne naloge pri pouku mat. (1963), Mat. učbenik v osn. šoli (1975), Predmet metodike mat. (1977), Jezik pri pouku mat. (1981), Strokovni izpiti učiteljev (1982). S S. Uršičem in (deloma) A. Tomić je sestavil večkrat ponatisnjene učbenike Matematika za 1. (1977), 2. (1978), 3. (1979) in 4. (1980) razred osn. šole ter k njim z istima napisal Priročnike za učitelje… (1977–80). Napisal je skripta Uvod v metodiko pouka mat. na osn. šoli (1973) in Obča metodika mat. (1981), sodel. pri knj. Samostojno učenje v nižjih razr. celodnevne osn. šole (1980). Prevedel je knj.: Z. O. Dienes in E. W. Golding, Metodika moderne mat. (1974). — Prim.: ULj III/2. Jpč.

Jakopič, Bogomil: Vogrinc, Jože (1925–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi805417/#slovenski-biografski-leksikon (21. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine