Slovenski biografski leksikon

Voglar Dušan, urednik in publicist, r. 29. jan. 1936 pri Sv. Kunigundi (danes Gorenje) na Pohorju učitelju Vladu in uslužbenki Darinki r. Herceg, živi v Ljubljani; vnuk politika Frana Voglarja (gl. čl.). Osnovno šolo je obiskoval v Slov. Konjicah in na Prihovi, 2 razr. nižje gimn. v Rušah (1946–8), 6 razr. klasične gimn. v Mrbu (1948–50) in Lj. (1950–54). Nato je študiral na Fil. fak. v Lj. in dipl. 1961 iz svetovne književnosti, 1962 iz slov. knjiž. in jezika. 1963–7 je bil urednik pri CZal, 1967–71 sekretar Mestne konference SZDL Lj., 1971–3 predsednik izvrš. odbora Kulturne skupnosti Lj., 1973–85 na TV Lj. (odg. ur. kulturno-umetniškega programa, od 1978 dramaturg, od 1982 ur. področja), od 1985 urednik pri Mlad. knjigi (Enciklopedija Sje).

Urejal je 1959–60 Tribuno (sicer v njo pisal od 1956 o študentskih in kulturnih vprašanjih, npr. Svoboda univerzitetnega študija, 1958, št. 11/12; Kako smo se spomnili Camusa, 1960, št. 19/20; obj. je intervju z M. Boršnik, 1956, št. 3), 1960–2 v Vprašanjih naših dni rubriko književne ocene (pisal jih je tudi sam, mdr. Književnost in družbena stvarnost, 1960, 382–3; Marksizem in religija, 1960, 388; Molk »namestnika«, 1963, 457), pri CZal družboslovno in marks. literaturo, sodel. pri pripravi Izbranih del Marxovih in Engelsovih Izbranih del v 5 knjigah, zasnoval ter 1967 in 1972–4 tudi ur. filoz. zbirko Misel in čas, namenjeno sodobni evropski in domači misli. Splošna kulturna vprašanja je obravnaval mdr. še v NRazgl (1972, 197–8) in zborniku Pričevanja o L. Filipiču (1975). — V lit. zgod. je segel z razpravo (skrajšano diplomsko delo) Vodnikovo spoznavanje Horaca (SR 1961/2) ter z raziskovanjem pobud in ustvarjalnega procesa pri I. Cankarju, ko je za Zbr. delo ur. in komentiral knj. 8, 9, 24 in del 25 (1968, 1970, 1976; prim. Delo 1976, št. 106 in Sd 1976, 432–5). S T. Pavčkom je izbral pesmi I. Skuška Izgoreli dan (1981) in napisal spremno besedo.

Pripravil je temeljni izbor za TV nanizanko Slov. ljudske pravljice v 39 delih, zanjo 1979–80 z J. Voznyjem napisal 16 scenarijev, pri drugih pa sodel. pri dokončnem oblikovanju. Z V. Kocjančičem in J. Voznyjem je 1980 zasnoval zbirko pravljic na ploščah (prim. Otrok in knjiga, 1980, 62–6) in napisal zanjo 7 scenarijev. Z N. Souvan in A. Tomašičem je 1982 po noveli I. Ribiča napisal scenarij za TV igro Tisti iz Jurjevega boršta (posneto 1983). Pri dramatizacijah uveljavlja temeljitost, zvestobo ljudskemu duhu in vzpodbuja nove prijeme. — Prevedel je knjige: Sodobno medn. del. gibanje v razvitih kapit. deželah (1965), L. D. Landau in J. B. Rumer, Pogled v relativnostno teorijo (1966; ponatis 1979: Kaj je teorija relativnosti?), N. Algren, Jutra ne bo nikoli (1966), A. Grličkov, Sodobni svet in socializem (1981). — Psevd.: v. d., d. v. (v Tribuni in Vprašanjih naših dni). — Prim.: osebni podatki; Moder, SLNP; SBibl. — Slika: arhiv SBL. Munda

Munda, Jože: Voglar, Dušan (1936–2022). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi804309/#slovenski-biografski-leksikon (11. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine