Slovenski biografski leksikon

Vodovnik Florijan — Carl Siegenfeld, pesnik, r. 12. apr. 1824 v Radegundi nad Mozirjem kolarju Florijanu in materi Gertrudi (priimek nečitljiv), u. 21. febr. 1884 v Gradcu. Osn. šolo je obiskoval 1831–8 v Mozirju in s pomočjo dobrotnikov 1838–44 gimn. v Celju. Nato je štud. fil. v Gradcu, spomladi 1848 vstopil kot prostovoljec v avstr. vojsko v Brucku ob Muri pod imenom Carl Siegenfeld, ki si ga je bil še v gimn. privzel kot pesn. psevd.; 1879 ga legaliziral kot rodbinski priimek. Konec okt. 1848 se je udeležil bojev na Dunaju, 1854 postal poročnik in služboval v Zgbu. 1859 bil v bitkah v Italiji, napredoval v nadpor. in stotnika, nato premeščen v Gradec in 1871 zaradi slabega zdravja upok. Po okrevanju se je reaktiviral, bil je uradnik pri poveljstvu tirolske deželne brambe (Landesverteidigungscommando) v Innsbrucku do 1883, ko je bil dokončno upokojen in se vrnil v Gradec. — Kot gimnazijec je spoznal ljudskega pesnika J. Lipolda, župnika na Rečici ob Savinji, ki ga je spodbudil k pesnikovanju. Pisal je gladko tekoče verze v nem., a jih ni objav.; ohranili pa sta se tudi dve prigodnici v sloven. (gl. DS 1897, 594). Leto pred smrtjo je dal rkp litografirati in vezati 15 nem. pesmi Aus der Heimat in jih poklanjal prijateljem. Prof. A. Medved je izsledil v Gradcu še rkp s 125 pesmimi, jih odbral 36 in z življenjepisom obj. v knj. Gedichte des Hauptmannes Carl Vodovnik - Siegenfeld (Celje 1897, s sliko). V njih lirično, z veliko ljubeznijo obuja spomine na otroštvo in Savinjsko dolino, J. Lipolda, nekaj je tudi vojaških in prigodnih. Če ne bi bil V. izgubil stika s slov. okoljem, bi se bil morda razvil v slov. pesnika. — Prim.: por. matice Šmihel nad Mozirjem (DAS); A. Medved, DS 1897, 591–4 (s sliko); F. Sorschak, Cillier Zg 1923, št. 84; A. Videčnik, Savinjske novice 1982, št. 1; P. Weiss, ib. 1983, št. 4. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Vodovnik, Florijan (1824–1884). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi801205/#slovenski-biografski-leksikon (18. maj 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine