Slovenski biografski leksikon

Vodopivec Peter, zgodovinar, r. 7. julija 1946 v Beogradu pravnikoma Vladu (gl. čl.) in Katji r. Černe (gl. čl.), živi v Ljubljani. Tu je obiskoval osn. šolo in II. gimn. (1957–65), od 1965 študiral na Fil. fak. zgod. (A) in sociologijo (B), 1971 diplomiral; za dipl. nalogo o Knaflju in njegovih štipendistih je 1969 dobil Prešernovo nagrado za študente. V času študija je bil član ured. Tribune (1967/8), član izvr. odbora skupnosti študentov in v ured. odboru jsl štud. časopisa Ideje (Bgd 1970–2). 1978 je bil v Lj. prom. z dis. Socialno gospodarski nazori na Slov. v dobi prevladovanja liberalnih doktrin. 1971 je bil izvoljen za asistenta, 1979 za docenta in 1985 za izr. prof. na odd. za zgod. Fil. fak. v Lj., kjer od 1979 predava novejšo zgod. (razdobje 1750–1918, problematika evropske in svetovne zgod.). Izpopolnjeval se je v Parizu (1978/9), ZDA (1982) in večkrat na Dunaju. Sodeloval je na več simpozijih doma in v tujini, 1983 je predaval tudi v Centre des recherches historiques pri Maison des sciences de I'homme v Parizu. Bil je član ured. odbora NRazgl (1971), tajnik Zgod. društva za Sjo (1972–6), je član ured. odbora ZČ (od 1977), glavni ur. Kronike (od 1979), član ured. Nove revije (od 1982) idr.

Težišče njeg. preučevanja so socialne in gospodarske ideje in problemi ideologije slov. meščanstva v 19. st. Posebej raziskuje socialne in gospod. nazore na Slov. 1848–1873. Knjižno je izšlo delo Luka Knafelj in štipendisti njegove ustanove (1971; oc. M. Stiplovšek, Kron 1972, 57–8; J. Šorn, ZČ 1972, 171–2). Razprave, članke in poročila obj. zlasti v ZČ, Kron, Prispevkih za zgod. del. gibanja, NRazgl, mdr.: O študentskem organiziranju po drugi svetovni vojni (50 let slov. univerze v Lj., 1969; s F. Pivcem), Črne koze na Kranjskem in v Lj. 1873/74 (Kron 1972), Parlamentarna dejavnost Jsl kluba od sept. 1917 do marca 1918 in nastanek Januarskega memoranduma (ZČ 1973), Smrtna kazen v tisku na Slov. 1848–1878 (Kron 1977), O odmevu karbonarskih vstaj v Italiji in zaprtih Ital. na lj. gradu 1820–1825 (Kron 1979), Odmev industr. revolucije na Štaj. v prvi pol. 19. st. (ČZN 1979), Jugoslawien und die Volksabstimmung (Kärnten Volksabstimmung 1920, Dunaj-München 1981), První ohlasy průmyslové revoluce ve slovenských zemich (Hospodářské dĕjiny - Economic history 7, Praga 1981), Les Slovènes et la France 1914–1920 (Centre d'Etude des civilisation de l'Europe Centrale et du Sud-Est, Collection colloques langues ’O, Pariz 1983), Gospod. in socialni nazori Bleiweisovega kroga (Zbornik za zgod. naravoslovja in tehnike, 1983), O gospod. in družbenih pogledih V. F. Kluna (Prispevki za zgod. del. gibanja, 1983), Prispevek k zgod. kočevske železnice (Kron, 1982), Joseph Roth in njegov beg v preteklost (spremna beseda k: J. Roth, Radetzkyjeva koračnica, 1982), O sodobnih regionalnih in nacionalnih gibanjih v zahodni Evropi (Glasnik SM 1983), Quelques caractéristiques du mouvement des Lumières dans les régions slovènes (Les Lumieres en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale, Actes du Cinquiène Colloque de Matrafüred 24–28 oct. 1981, Budimpešta 1984), O obliki sveta (izbor španske ameriške kratke proze, spremna beseda in opombe, 1984). - Prim.: osebni podatki; ULj III. Reisp

Reisp, Branko: Vodopivec, Peter (1946–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi800445/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine