Slovenski biografski leksikon

Vodopivec Florijan, montanist in geodet, v Ljubljani r. 2. maja 1934 učitelju Antonu in Jožefi r. Logar ter tu živi. V Lj. je obiskoval VII. drž. gimn. (mat. 1954) in študiral geodezijo na Fak. za arhitekt., gradbeništvo in geodezijo (FAGG), 1960 dipl. Na Fak. za naravosl. in tehnologijo (FNT) je opravil 1972 magisterij iz rudarstva, na FAGG pa je bil 1974 prom. z dis. Določitev najbolj ustreznih formul za oceno natančnosti mestnih nivelmanskih mrež na podlagi merjenj Ljubljane (obj. v skraj. obliki Geodet. vestnik 1975). Pod dipl. se je zaposlil na Zavodu za izmero in kataster zemljišč v Lj. 1963 je bil izvoljen za asistenta na katedri za rudarska merjenja in geofizikalna raziskovanja odd. za montanistiko FNT, 1975 za doc. na FAGG (za predmet geodezija II), 1980 za izr. prof. (za predmeta geodezija II in geofizika). Strok. se je izpopolnjeval na več institucijah po Evropi. Z referati se udeležuje kongresov in simpozijev s področja geodezije in rudarskih merjenj.

Napisal je skripta Razdaljemeri in trilateracija (1982) in objavil več člankov, mdr.: Prostorske merske mreže (2. jsl simpozij o rudar. merenjima Bled—Velenje 1975, Zbornik radova 1975), Mestne nivelmanske mreže (Simpozijum o osnovnim geodet. radovima u Jsli, Hercegnovi 1976, Bgd 1976), Raziskovalne naloge Inšt. za geodezijo in fotogrametrijo … 1965–75 (Geodet. vestnik 1976), Sodobni pripomočki pri geodet. delih v inženirski geodeziji (ib. 1978), Dolžinska komparatorska baza SRS v Logatcu (ib. 1978). Opravil je nad 20 raziskav s področja geodezije in rudar. merjenj v rudniku živega srebra v Idriji in svinčevo cinkovem rudniku Stari trg pri Titovi Mitrovici, več raziskav stabilnosti površja pri gradnji hidrocentral Formin in Solkan, pri predobremenitvi nasipa v pristanišču Koper. Izdelal je tudi več recenzij znanstv.-razisk. nalog za Sklad B. Kidriča. — Prim.: osebni podatki; person. mapa FAGG (Lj.); Bibl RSS; ULj II, III/1. Duhovnik

Duhovnik, Jože: Vodopivec, Florijan (1934–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi799313/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine