Slovenski biografski leksikon

Vodopivec Albina, r. Dobršek, pesnica, r. 12. dec. 1934 v Beogradu trgovcu Francu in Alojziji r. Kozjan, živi v Ljubljani; objavlja samo pod psevd. Saša Vegri. Marca 1941 se je družina vrnila v Vinski Vrh blizu Šmarja pri Jelšah. Nižjo gimn. (1.–3. razr.) je obiskovala 1945–8 v Celju in tekstilni odd. šole za umetno obrt 1948–53 (s specialko) v Lj., nato se želela vpisati na AUU v Lj., a bila odklonjena, 1954 pa sprejeta na akad. uporabnih umetnosti Bgdu, vendar zaradi socialnih razmer ni mogla študirati. Zaposlila se je v Lj. kot risarka 1954–5 na Geodet. zavodu (pozneje Geološki zavod) in 1956 pri Exportprojektu, 1955–8 tudi študirala umetnostno zgod. na Fil. fak. 1956–7 in 1961–7 je imela status svobodnega književnika. Odtlej je knjižničarka: 1967–8 v Knjiž. J. Mazovca (Moste), 1968–78 v Pionirski knjiž., od 1978 v Mestni knjiž. oz. Knjiž. O. Župančiča. - Prejela jsl nagrado Mladosti (1962).

S poezijo se je pojavila najprej v Besedi (1955–7) in Mladih potih (1955–7), nato pa v listih Tribuna (1956–8), NOja (1956–62), NRazgl (1957–61), Revija 57, Perspektive, NSd (od 1961), Dialogi (od 1965), Problemi (od 1965), Otrok in družina (1965–6, 1968) idr. Izšle so pesn. zbirke: Mesečni konj (1958; ocene: C. Zlobec, Knjiga 1958, 387–9; V. Konjar, Mlada pota 1958/9, 421–6; J. Snoj, NRazgl 1959, 342–4; N. Grafenauer, ib. 436; M. Brezovar, NSd 1960, 88–9); Naplavljeni plen (1961; ocene: N. Grafenauer, Mlada pota 1961/2, 445–7; B. Hofman, NOja 1962, 267–9; F. Novak, NSd 1962, 845–6; J. Snoj, NRazgl 1962, 18); Zajtrkujem v urejenem naročju (1967, spremna beseda T. Kermauner; oceni: F. Pibernik, NSd 1967, 1046–8; J. Milič, NRazgl 1968, 264); Ofelija in trojni aksel (1977, Pesniški list 34; oceni: M. Čuk, PDk 1977, št. 272; B. Zgonc, Prim. srečanja 1978, št. 12, 49–50) in Konstelacije (1980; oceni: S. Simčič, NRazgl 1980, 411; T. Pretnar, JiS 1982/3, 24–6). Prva zbirka odkriva polnost in svetlobo življenja, kakršne ne najdemo pri sodobnikih. Vsa je predana pomenu pesniške besede, formalna stran pesmi ni v ospredju, čeprav prevladujeta svobodni verz in svobodna pesemska izpeljava. Celovitost in vrednost njenega sveta začne doživljati svoj notranji razkroj že v drugi zbirki, ko se pojavi dvom nad vrednostjo besede, ker usiha njena pomenska globina. Naplavljeni plen je za pesnico tuj in odtujeni svet, prava razsežnost te odtujenosti pa se razkrije v zbirki Zajtrkujem v urejenem naročju. Tu je človek potisnjen v čisto pasivnost in ustaljen red vsakdanjih fraz (cikel Prijateljica), ker ni več sposoben izvirnega jezika. Tako se je približala avtentični upodobitvi sodobnega konvencionalnega bivanja in hkrati dosegla skrajno mejo svoje pesniške refleksije. S Konstelacijami namreč oblikuje povsem novo vrsto liter. besedila zunaj poezije: konstelacije so zgolj bralne enote, klasifikatorsko komponirane od I–IX, bralna smer je horizontalna (abc) ali vertikalna (1, 2, 3), kakor pojasnjuje v uvodnem Poročilu bralcem, zajema pa posamezne slike ali skice stanj, od čisto vizualnih do filozofskih.

Otroško in mladin. poezijo in prozo objavlja od 1956 v listih: Ciciban, Kurirček, LdP, Najdihojca, Otrok in družina, Pionir, Pionirski list idr. Knjižno so izšle slikanica Jure Kvak Kvak (1975, ilustr, K. Gatnik), pesn. zbirki Mama pravi, da v očkovi glavi (1978, prejela 1980 Levstikovo nagrado) in To niso pesmi za otroke ali Kako se dela otroke (1983; ocena: D. Poniž, Otrok in knjiga 1984, 59–60). Posamične pesmi so prev. v tujejezičnih antologijah (gl. Le livre slovène, 1971, pos. št.; 1975; 1984) in v razl. listih, npr. v mesečniku Arianna (Milano, 1970, april; ital. prev. L. Dekleva in J. Milič), nekaj otroških v Le livre slovène (1979, št. 3/4; franc. prev. C. Vincenot). — Prevaja hrv. in srb. liriko, npr. V. Parun (NSd 1962), F. Štefan (NSd 1963), D. Sekulić (Otrok in družina 1966). Sodelovala je pri antologijah Novejša hrv. poezija (1971) in Iz hrv. poezije (1973), pripravila in deloma prev. Izbor sodobne shrv. in maked. ženske poezije (Problemi 1966, št. 39). Za mladinske liste in antologijo Pa mi verjamete (1980) je prev. pesmi Z. Baloga in L. Ršumoviča. Bila je soprevajalka Balogove zbirke Jaz, osel (1980).

V člankih obravnava mladin. literaturo in knjižničarstvo, npr.: Bralni nagibi šolarjev osn. šol, ki obiskujejo Pionir. knjižnico v Lj. (Knjižnica 1976), O liter. tekstih s temo NOB za najmlajše bralce (Otrok in knjiga, 1977), O pojavu diletantizma v književnosti za otroke (ib., 1981), Pomen knjige v zgodnjem otroštvu (Otrok in družina 1980). — Prim.: personalna mapa (Knjiž. O. Župančiča, Lj.); SBibl; Naša žena 1962, 192–3 (intervju); B. Paternu, Slov. književnost 1945–65, 1967, 198–203 (s sliko); PDk 1969, št. 298; J. Pogačnik, Sodobnost 1972, 198–201 (s sliko); F. Pibernik, Med tradicijo in modernizmom, 1978, 315–25 (s sliko); Jana 1980, št. 23 (intervju s sliko); B. Golob, Srce ustvarja, roka piše, 1983, 255–9 (intervju s sliko). Pibernik

Pibernik, France: Vodopivec, Albina (1934–2010). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi799114/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine