Slovenski biografski leksikon

Vodnik Alojzij, gospodarstvenik in kamnosek, r. 5. marca 1868 v Podutiku pri Ljubljani kamnoseškemu mojstru in gostilničarju Lovrencu ter Mariji r. Kunovar, u. 8. jan. 1939 v Ljubljani. Po očetovi smrti je 1891 (ZD 1891, 80) prevzel kamnoseško podjetje v Kolodvorski ul. 34 (danes c. M. Pijadeja), obrt še povečal in jo s časom strokovno dvignil med prve v Sji. Ugodna konjunktura (notr. oprema poslovnih in drugih zgradb, fasade, oltarji, spomeniki, nagrobniki v Lj., Zgbu, Bgdu, na Dunaju idr.) in osebne ambicije so mu kmalu omogočile tudi poseg v bančništvo. 1926–34 je sodeloval pri lj. Kmetski posojilnici, bil med ustanovitelji Lj. kreditne banke (čeprav so bili iniciatorji liberalci), kjer so ga na osnovi večjega paketa delnic 1906 izvolili v nadzorstvo, 1909 pa v upravni svet; 1923 je postal podpreds., od 1932 do smrti bil preds. Kot eden vodilnih predstavnikov slov. finančnega kapitala je bil upravni svetnik podjetij, ki so sestavljala koncern Lj. kreditne banke (Združene papirnice Vevče, Goričane in Medvode, Slavija, Jsl zavarovalna banka, Motvoz in platno Grosuplje idr.). Bil je član načelstva tvrdke Gradbeno podjetje G. Tönnies nasl., Društva za kršč. umetnost, vodstva zadruge Vajenski dom. Veliko let je vodil in izdatno podpiral društvo za varstvo vajencev v Rokodelskem domu in bil od ustan. 1922 do smrti načelnik Pokrajinske zadruge klesarskih mojstrov za Sjo. Po svet. nazoru in vzgoji je bil izrazito katoliško usmerjen, a v politiko ni aktivno posegal. Podpiral je slov. kulturna prizadevanja, 1928 poklonil 100.000 din NarG in ji s tem omogočil preureditev prostorov v Nar. domu.

Prim.: r. matice ž. Šentvid (ŠkALj); zapisnik seje uprav. sveta Združenih papirnic, 11. jan. 1939 (MALj); 25-letnica Zveze obrtnih zadrug v Lj. 1903–28, 1928, 89; IS 1928, 103 (s sliko); 1931, 57; S 1938, št. 51 (s sliko); 1939, št. 7 (s sliko); TL 1938, št. 27; 1939, št. 4; J 1939, št. 8 (s sliko); Spomin. zbornik Sje, 1939, 646; KMD 1940, 44 (s sliko; popravi datum smrti); R. Andrejka, Znameniti slov. obrtniki, 1940, 22–3 (s sliko); SN 1942, št. 9. — Slika: Kron 1939, 53. Šorn + Ara.

Šorn, J., Andrejka, R.: Vodnik, Alojzij (1868–1939). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi795962/#slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine