Slovenski biografski leksikon

Vižintin Avgust, knjižničar in kulturnopolitični delavec, r. 30. okt. 1924 v Radmirju delavki Mariji Vižintin, živi v Ljubljani. V Šmartnem ob Paki je 1931–6 opravil 6 razr. osn. šole in 1937–41 v Celju 4 razr. gimnazije, ki jo je nadaljeval 1946–55 v Lj. Tu je 1961–5 tudi končal visoko šolo za polit. vede. Kot telegrafist na železnici je 1941–3 delal v Šentvidu (St. Veit) ob Glini na Kor., 1943–5 bil radiotelegrafist v NOV na Kor. in na Pohorju (partiz. ime Izak). Po demobilizaciji je bil v Lj. 1946–7 preds. ZMS Bežigrad-Šiška, 1947 do 1951 kult. referent pri Zvezi sindikatov Sje in 1951 do upokojitve 1981 ravnatelj Delavske knjižnice. — Priznanja mdr.: 1951 medalja za hrabrost, 1951 red zasluge za narod II, 1957 medalja dela, 1965 red dela s srebrnim vencem, 1978 Župančičeva nagrada, 1981 častni bibliotekarski svetovalec.

Delav. knjižnico je temeljito preuredil in dvignil na veliko strok. višino, izhajajoč vselej iz praktičnih potreb in realnih možnosti. Preoblikoval jo je v sodobno javno knjižnico splošnoizobraževalnega tipa. Uvedli so med prvimi na Slov. prosti pristop, poskrbeli za sistem. nabavo domačih in tujih knjig, organiz. strokovno pomoč obiskovalcem, razvili sistem potujoče knjižnice s kovčki, nato z bibliobusom, prevzeli matično dolžnost za splošne izobraž. knjižnice na svojem občin. in širšem lj. območju. V. je tvorno delal v Društvu bibliot. Sje (1959–60 in 1969–71 predsednik, sicer 1953–73 član upravnega odbora) in Zvezi društev bibliot. Jsle (član upravnega odbora 1956–61, večkrat podpredsednik), zlasti v sekciji za ljudske knjižnice. Bil je 1958–65 član ured. odbora Knjižnice in 1955–73 odbora za knjigo in knjižničarstvo pri Zvezi Svobod. Kot izkušen praktik veliko predava na tečajih in zborovanjih o strok. knjiž. vprašanjih, a tudi mnogo piše, največ v Knjižnico, npr. o potujočih knjiž. (1958; tudi v zborniku 4. kongres Saveza društava bibliot. Jsle, Bgd 1959), ljudskih knjižnicah v izvenšolskem izobraževanju (1960), aktualnih problemih slov. knjižničarstva (1961), sodelovanju med knjižnicami (1965). Sicer je od 1952 objavljal v DEn, Sod. potih, NRazgl idr. Z J. Rijavcem je pripravil Seznam knjig v srb. in hrv. jeziku Delavske knjižnice (1956) in sodel. pri Rijavčevih skriptih Decimalna klasifikacija ljudskih knjižnic (1961).

Širše kulturnopolit. smernice je uveljavljal tudi kot delegat v obč. skupščini Lj.-MostePolje, poslanec kult.-prosv. zbora SRS (1963 do 1967), preds. skupščine kult. skupnosti obč. Lj.-Moste-Polje (1974–82), član štev. odborov in komisij pri raznih kult.-prosv. obč. ali mestnih organiz. in ustanovah. — Prim.: osebni podatki; utemeljitev za naziv častni bibliot. svetovalec (arhiv komisije pri NUK); SBibl. — Slika: Delo 1963, št. 136. Lgr.

Logar, Janez: Vižintin, Avgust (1924–2004). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi794558/#slovenski-biografski-leksikon (17. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine