Slovenski biografski leksikon

Vivod Janez, defektolog, r. 24. febr. 1926 v Spodnjem Doliču pri Slov. Gradcu trgovcu in gostilničarju Ivanu ter Elizabeti r. Navršnik, živi v Ljubljani. Po osn. šoli 1933 do 1938 v Strmcu pri Vojniku je 1948–50 služboval na min. za trg. in preskrbo ter bil sekretar trg. podjetja z živili (sedanji Mercator). 1950–3 je obiskoval učiteljišče v Mrbu in po maturi 1953 postal upravitelj osn. šole na Prestranku (do 1959), vmes 1955–7 izr. štud. na VPŠ v Lj. (ortopedagogiko), 1957–9 absolviral Višjo socialno šolo, bil 1959–63 ravnatelj deškega vzgajališča v Planini pri Rakeku, 1963–7 svetovalec za rehabil. prizadetih oseb na repub. sekretar. za zdravstvo … v Lj., v Zgbu pa 1965–6 štud. na visoki defektol. šoli in 1967 dipl. 1967 je postal sekretar konference za rehabilit. invalidov Sje, 1970 vodja skupine zavodov za usposab. pri Zavodu SRS za šolstvo, 1975 sekr. zavoda za slepo mladino, 1977 samost. strok. sodelavec Zveze skupnosti za zaposlovanje SRS (usposabljanje in zaposl. invalidov), od 1981 je sekr. del. org. Birografika BORI, vse v Lj.

Piše članke o rehabilitaciji v duševnem in telesnem razvoju prizadetih otrok, a tudi rehabil. odraslih, mdr.: Pogoji za izvajanje rehabil. in zaposlovanja (Informacija o izvajanju stališč skupščine SRS … 1968); Kategorizacija in rehabil. otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (ib.); Prizadetim otrokom smo dolžni še posebno skrb (NŽ 1966, 330–1, 370–1); Pregled strok. komisij I. in II. stopnje (Priročnik za kategorizacijo in evidenco otrok z motnjami … 1966); Zavodi za posebno obravnavanje otrok z motnjami … (ib.); Družb. pomoč razvojno prizadetim otrokom (Za družino in dom, 1968); Oblike rehabil. in zaposlovanje invalidov (Poročilo o 6-letnem delu Stalne konference … 1969); Ugotovitve in predlogi 2. konference za rehabil. invalidov (Konferenca o rehabilitaciji … 2. Razprave … 1970); Posebna osn. šola (Tvoj otrok od A-Z, 1972); 100 let vzgojnih zavodov … (NRazgl 1973, 382); Dopolnilno izobraževanje strok. delavcev v zavodih za usposab. (Vzgoja in izobraževanje 1974); Ob 100-letnici vzgoj. zavodov na Slov. (ib.). O varstvu invalid. oseb piše v zbornik Vprašanja in pojasnila (1979, št. 1–2; 1980, št. 3), ki ga tudi ureja, in v Priročnik o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb Sje (1978, št. 1–2; 1979, št. 3; 1980, št. 4; tudi ur.). V italij. je obj. razpravo: Il sistema di riabilitazione degli invalidi in Slov. (La Rieducazione del mutolese, Milano, 1969, št. 2). Sodeloval je pri urejanju strok. knjig, mdr. Omrežje zavodov za usposabljanje otrok in adraslih v Sji, 1968; Rehabil. invalidov v SRS, 1968; Možnosti združevanja in sodelovanja organizacij zdr. dela za rehabil. invalidov v Sji 1974. Ur. časopis Ptički brez gnezda, 1975–. — Prim.: osebni podatki; Specijalna škola (Bgd) 1973, 319, 396; PD 1973, št. 19; Naš glas (Bgd) 1974, št. 3. Jpč.

Jakopič, Bogomil: Vivod, Janez (1926–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi794100/#slovenski-biografski-leksikon (5. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine