Višnikar, Franc (1848–1914)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 7, št. 50, 13. 12. 1931

Slovenski biografski leksikon

Višnikar Franc, pravnik, r. 23. febr. 1848 na Brezovem (pri Litiji) kmetu in mesarju Jožefu ter Mariji r. Kosem, u. 5. febr. 1914 v Ljubljani. Tu je 1862–70 obiskoval gimn., nato študiral pravo na Dunaju in ga končal 1874. Isto leto je postal v Lj. praktikant pri dežel. sodišču, nato sodnik v Ilirski Bistrici do 1885, ko je odšel v Ribnico (na Dol.) kot okrajni sodnik in tu 1896 postal sodni svetnik, 1907 pa višji sodni svetnik, vse do upok. 1910, ko se je preselil v Lj. 1887 je bil izvoljen v dež. zbor kot poslanec in zastopnik okraja Kočevje in Ribnica, 1895 pa v drž. zbor in se kot zastopnik dolenjskih mest zavzemal za enakopravnost slov. jezika v šolah in uradih; 1888 je skupaj s F. Erhovicem ustanovil posojilnico v Ribnici. Po upok. je bil v Lj. načelnik pravnega odseka SM za izdajo jsl enciklopedije ter preds. Narodne čitalnice, ki je pod njegovim predsedstvom slavila 50-letnico. — Napisal je nekaj razprav za SP (1911: Pridobitne in gospodarske zadruge, likvidacija in konkurz) in LZ (1887; kritična ocena sloven., ki jo je B. Trnovec uporabil v svojem delu Sodni obrazci) ter poljudne anon. članke v KMD. 1910 je predložil dež. zboru zbirko popačenih krajevnih imen in zahteval, da se uradno popravijo. — V. je bil vesten sodnik, pomagal ljudstvu tudi v prosvetnih in gospodar. zadevah ter posvetil veliko truda denarnim zavodom. — Psevd.: V-r. — Prim.: r. matice (ž. urad Gabrovka); izv. klas. gimn. Lj.; Pol stoletja 55; Prijatelj, SKSZ V; Šuklje I–III; Šuklje, Sodobniki 97, 213–4 (s skupin. sliko v prilogi); Delo 1972, št. 189. A. S.

Svetina, Anton: Višnikar, Franc (1848–1914). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi793033/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine