Slovenski biografski leksikon

Vinkovič (Vinković) Ivan, stenograf, r. 24. jun. 1822 v Dedoncih (Dedenitz) pri Radgoni (Avstrija), u. 3. okt. 1876 v Zagrebu. Osn. šolo je obiskoval 1834–8 v Radgoni, gimn. 1838–43 v Varaždinu, filoz. in pravo štud. 1843–7 v Gradcu. Tu je na Joaneju kot prvi Slov. opravil izpit iz stenografije in kot stenograf sodeloval 1846–9 na več zasedanjih dež. in drž. zborov v Avstriji. Hkrati je poučeval stenografijo 1846–7 na gimn. v Gradcu, 1847 izredno tudi na Joaneju; 1847–8 je organiziral tečaj iz stenografije za višje drž. uradnike. 1851–2 je učil sloven. na gimn. v Gradcu, 1853–73 mat., fiziko in stenografijo v Vinkovcih, od 1873 do smrti pa v Petrinji.

V prvi letnik almanaha Zora za 1852, ki ga je izdal v Gradcu skupaj z R. Razlagom, je prispeval romantično povest v distihih iz turških časov Minka, junaška deklica (pesnitev je izdelana po K. G. Ritter von Leitner, Der treue Knappe — Sage aus der Schlacht bei Radkersburg); F. Cegnar jo je ostro kritiziral v LČ 1851, 415. Iz poljšč. je prevedel povest Ciganka (SB 1851). — Sicer se je posvetil stenografiji. O njej je napisal 3 razprave: Kaj je in alj je nam potreben tesnopis (SB 1850); Einiges ueber das Wesen des Nutzens der Stenographic (Programm d. kathol. Staats-Obergymn. zu Vinkovci 1856); Einige Winke in Bezug auf die südslavische Stenographie (ib. 1862). Skušal je prirediti Gabelsbergerjev sistem jsl potrebam, a dela ni dokončal. Vzgojil je vrsto dobrih stenografov, mdr. Fr. Magdiča, ki je V-eva prizadevanja realiziral v svojem hrv. stenogr. sistemu. — Prim.: Pajkovo gradivo; Cuvaj IV, 349–51 (s sliko); V, 291; EJ VIII, 146; Glaser II, 43; Lilek II, 34, 59, 65; Macun 168; Prijatelj, KPZS II, 62, 69–70; Arch. f. Stenogr. 1903, 15–6; A. Bolhar, A. Bezenšek, 1934, 44, 114, 124, 197–8; V. Schmidt, Zgod. šolstva in pedagogike na Slov. III, 1966, 84; R. Rakuša, Od hieroglifov do slov. stenografije, 1967, 61, 87, 137. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Vinkovič, Ivan (1822–1876). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi790964/#slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine