Slovenski biografski leksikon

Vidovič-Miklavčič Anka (Anamarija), zgodovinarka in bibliografka, r. 21. mar. 1936 v Gor. Radgoni orož. podčastniku Leopoldu in strok. učit. Ani r. Verstovšek, živi v Ljubljani. Osn. š. (1942–7) in nižjo gimn. (1947–50) je obiskovala v Tržiču, učiteljišče (1950–4) v Lj. in bila 1954/5 učit. v Podtaboru pri Grosupljem. 1955–9 je v Lj. štud. zgodovino, 1961 diplomirala, bila 1961–4 prof. na osn. š. v Preserju pri Borovnici. Od 1964 dela na Inštitutu za zgod. delav. gibanja v Lj., sedaj kot višja strok. sodelavka-raziskovalka. 1963 se je poročila z akad. slikarjem J. Miklavčičem. — Raziskuje zlasti čas NOB na Slov., posebej delež železničarjev. O tem je napisala več strok. člankov: Revolucionarna tradicija slov. železničarjev se je pokazala že v prvem letu NOB (Komunist 1968, št. 17–9), Oblike narodnoosvobodilnega boja železničarjev v Ljublj. pokrajini 1941–3 (XVIII. pohod Po poteh partizanske Lj., 1974), Varnostno-obveščevalna služba (VOS) na železnicah v Ljublj. pokrajini (Obramba in zaščita 1977, št. 3). Sodelovala je pri razstavi Železničarji v revoluciji (prim. Kronika 1978, 185–7) in katalogu zanjo (1978, s T. Brožičem in C. Mravljo), govorila na otvoritvi (NRazgl 1978, 617). Naposled je snov monografsko obdelala v knjigi Slov. železničarji pod ital. okupacijo v Ljublj. pokrajini, 1980 (oceni TV-15 1980, št. 23; Kron 1981, 81–2) in zanjo 1980 prejela nagrado vstaje slov. naroda. Obravnavala je tudi druga vprašanja: Tržič v prvem letu vstaje (Komunist 1969, št. 36–7), 30 let Borca (NRazgl 1978, 399), Kratek pregled zgod. revol. mladinskega gibanja v Sloveniji med obema vojnama (Po poteh Zveze komun. mladine v Slo veniji, 1979). Sodelovala je pri Leksikonu narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jsli 1941–5 (Bgd-Lj. 1980). V Kroniki (od 1969) in Prispevkih za zgod. delav. gibanja (od 1971) ocenjuje knjige iz novejše slov. zgodovine.

Tudi z bibl. delom sega v zgod. slov. delavskega gibanja ali v slov. zgodovinopisje. Skupaj s S. Reisp je pripravila Bibl. člankov o delav. gibanju na Slovenskem od začetkov do 1941 iz slov. časopisja 1945–55 (Knjižnica 1969–71). Sestavila je izčrpno Bibl. kazalo Kronike 1953–72 (Kronika 1973) in Bibl. kazalo Kronike slov. mest 1934–40 (Kronika 1974). 1971–9 je sodelovala pri obsežni raziskovalni nalogi Bibl člankov o delav. gibanju na Slov. 1917–1941 v slov. časnikih in časopisih od 1917 do 1941 (1974 izšel I. del z gradivom iz l. 1917). — Prim.: osebni podatki; SBibl; Dnevnik 1977, št. 118 (s sliko); Delo 1980, št. 185 (s sliko). *

Uredništvo: Vidovič-Miklavčič, Anka (1936–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi786742/#slovenski-biografski-leksikon (22. marec 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine