Slovenski biografski leksikon

Vetrih Maja, umetnostna zgodovinarka, r. 26. febr. 1923 v Sarajevu drž. uslužbencu Petru Markoviću in Angelini r. Ladiha, živi v Mariboru. Osn. šolo in gimn. je obiskovala v Zgbu (mat. 1949), tu študirala umetn. zgod. in 1961 dipl., 1971 opravila magisterij (Crkva Sv. Martina u Martinščini, arhitektura i slikarstvo) ter bila 1981 prom. z dis. Ante Trstenjak, akad. slikar. Bila je 1948–9 šef operativne evidence radne snage Hrv. na Min. rada v Zgbu, 1952–3 referentka za potne liste na avstr. konzulatu v Zgbu, 1961–71 kustodinja v Umetnostni gal. v Mrbu, od 1981 višja kustodinja, vmes 1971–80 tu ravnateljica, 1980–1 v. d. ravnatelja. — Raziskuje gotiko in sodobno umetnost, piše predgovore ali uvode k razstavnim katalogom in zloženkam, sodeluje pri zbiranju gradiva, postavitvah in otvoritvah razstav v Um. gal. Mrb, npr.: Edvard Munch, Kanadski Eskimi (1961), XYLON, Lojze Spacal, Izraelska grafika (1962), Errki Talari, Mira Pregelj (1963), Baročni slikarji Straussi, Janez Boljka in Peter Černe (1964), Fritz Pauli, Grafiki iz Poznanja (1965), Ante Trstenjak, Miha Maleš, Angleška grafika (1966), Sodobna slov. grafika, Lužiškosrbska razstava (1967), Sodobna nem, grafika, Sodobna amer. grafika, Razstava umetnikov iz Zgba, Razstava mrb kroga umetnikov (1968), 50 let organizirane likovne dejavnosti v Mrbu — DSLU, Novejša umetnost v severovzh. Sji (tudi biobibliogr. podatki v katalogu, 1970), Ameriška grafika nove smeri, Ludvik Pandur (1971), Ciuha-Šubic-Vidic, Mojstrska delavnica Krste Hegedušića, Božidar Jakac, Kosuke Kimura (1972), Zmago Jeraj, Od baroka do impresionizma, Ljudska motivika v delih slov. umetnikov (1973), Retrospektivna razstava 1936–73, L. Pandur, Grupa 69, Ante Trstenjak — Lužičanke (1974), Miha Maleš (1975), Stefan Hauko, Ljubo Babić, France Mihelič (retrospektivna grafika, 1976), Matej Sternen, G. A. Kos, Oskar Kokoschka (1977), Razstava slovenski kraji in naselja v preteklosti, Erich Brauer (1978). Organizirala je tudi številne razstave drugod, mdr. v Zgbu (Slavko Tihec 1962, Janez Šibila 1977), Radencih, Celju, Ljubljani, na Ravnah na Koroškem, v Lendavi. — Objavlja članke, mdr.: Likovno življenje v Mrbu in razstave umetnikov mrb kroga med obema vojnama (Kron 1969, 30–8); Prvi nastup Lajčija Pandura ml. (Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Zgb, 1971, št. 3, 50–2). O razstavah piše v Večer (od 1961 dalje) in 7 dni. — Psevd.: M. V., MaVe. — Prim.: osebni podatki; SBibl; Večer 1977, št. 174 (s sliko); 1979, št. 31 (s sliko); 1980, št. 80 (s sliko); 1981, št. 145 (s sliko).*

Uredništvo: Vetrih, Maja (1923–2020). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi780683/#slovenski-biografski-leksikon (29. marec 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine