Vesenjak, Ivan (1880–1938)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 1, št. 3, 11. 1. 1925

Slovenski biografski leksikon

Vesenjak Ivan, politik in pedagog, r. 22. dec. 1880 v Moškanjcih pri Ptuju premožnemu kmetu Francu in Lizi r. Mežnarič, u. 8. maja 1938 v Mariboru. Osn. šolo je 1887–93 obiskoval v r. kraju in 1893–4 v Ptuju, nižjo gimn. 1894–8 v Ptuju, višjo 1898–902 v Lj. Študiral je geogr. in zgod. 1902–5 na Dunaju in 1905–6 v Gradcu, kjer je študij dokončal. 1908–19 je bil suplent in prof. na drž. Učiteljišču v Lj., 1919–23 v Mrbu, od 1923 do začetka šestojan. diktature 1929 drž. poslanec za ptuj. okraj (vmes 1924 v vladi Lj. Davidoviča minister za agrarno reformo), nato član vrhovnega zakonodajnega sveta do 1931, ko je bil upokojen. Od 1936 župan občine Košaki pri Mrbu. — Kot pripadnik SLS je bil mdr. od 1918 član Nar. sveta za Spodnjo štaj.; 1930–2 podpreds. Vinar. društva Sje, od 1936 banski svetnik in preds. kmetij. odbora Mrb (levi breg), 1938 ur. lista Naše gorice. — Pisal je članke, npr.: politične (Dr. M. Zarnikove zmote, S 1918, št. 272; Razgovori z našim voditeljem dr. Korošcem, SGp 1919, št. 6; Nemirna Evropa, ib., 1924, št. 18), gospodarske o Jsli (SGp 1919, št. 44), Sji (ib., 1920, št. 3), drž. proračunu (S 1919, št. 128; 1920, št. 251; SGp 1920, št. 34), davkih (SGp 1923, št. 19), osebnih dohodkih (ib., 1920, št. 5–7, 44), zavarovanju (Sloga 1909, 41; SGp 1923, št. 23), kmetijstvu (SGp 1919, št. 45; 1925, št. 51; 1929, št. 32), vinogradništvu (Sloga 1909, 299; SGp 1923, št. 6; S 1929, št. 50), živinoreji (Sloga 1910, 66–7); šolstvu (Počitnice na ljud. šolah, Sloga 1909, 250–1; Regulacija učitelj. plač, S 1919, št. 146). — Prim.: družin. arhiv Jelke V. (Zgb); izv. gimn. Lj.; S 1931, št. 3; 1938, št. 104–5; SGp 1938, št. 19; M. Mikuž, Oris zgod. Slov. v stari Jsli, 1965, 44, 294. -Slika: IS 1925, št. 3. Adč.

Adamič, France: Vesenjak, Ivan (1880–1938). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi780102/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine