Slovenski biografski leksikon

Veselič Miran, enolog in projektant, r. 1. jan. 1913 v Ormožu vinogradniku in vinskemu trgovcu Ivanu ter Julijani r. Petovar, živi v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval 1918–23 v r. kraju, realko 1923–30 v Mrbu, agronomijo štud. 1930–8 v Zgbu. Že med študijem je opravil eno in polletno prakso ter specializacijo iz vinogradništva in vinarstva v vzornih vinogradniških in kletarskih obratih ter ustanovah v Nemčiji (Burg Läyen, Bad Kreuznach, Oppenheim, Geisenheim). Po dipl. je 1938–41 strokovno vodil vinogradništvo in kletarstvo B. Veseliča v Ormožu. Po razpadu Jsle so ga Nemci 1941 preselili v Srbijo, tu je bil 1943 zaprt zaradi sodelovanja z OF, sept. 1944 se pridružil NOV, kjer je bil do demobilizacije maja 1945. Potem je služboval 1945 kot načelnik kmetij. odseka okrožnega NOO v Celju, 1945–7 direktor Vinarske in sadjarske šole v Mrbu, 1947–50 načelnik uprave za sadjarstvo in vinogradništvo na min. za kmetijstvo in gozdarstvo LRS v Lj., 1950–2 tu vodja vinarskega odseka Kmet. inštituta Sje. Hkrati je od 1950 predaval vinogradništvo in vinarstvo na biotehn. fak. v Lj., kjer je bil 1954 izvoljen za docenta, 1962 za izr. in 1968 za red. prof. za predmet vinarstvo, splošna in posebna tehnologija vina. Od 1952 dalje je predstojnik katedre za vinograd. in vinarstvo, 1959–61 agronom. odd., 1971–3 živilskotehnol. odd. Ves čas si je prizadeval za izgradnjo objektov agronom. in živilskega oddelka pod Rožnikom.

Strok. se je izpopolnjeval in specializiral 1946 v učni in poskusni ustanovi za vinarstvo in sadjarstvo v Klosterneuburgu ter v obratu Lenz Moser v Kremsu, 1958 v inštitutih ENA v Montpellieru in Bordeauxu, 1965 v Tbilisiju in Moskvi. Z referati se udeležuje domačih in mednar. vinarskih kongresov, npr.: 1950 Atene, Bad Kreuznach, 1952 Freiburg, 1954 Heilbronn, 1956 Santiago, 1957 Würzburg, 1959 Alžir, 1961 Chieti, 1965 Lisbona, 1972 Hamburg, 1976 Poreč. 1950, 1957 in 1979 je bil delegat Jsle na zasedanju Office international du vin v Lj. 1948–62 je bil preds. komisije za potrjevanje sadnega in trsnega materiala pri sekretariatu za kmetij. in gozdar. LRS ter član zveznih komisij in odborov iste stroke; 1949–60 član ured. odbora ter glavni in odg. urednik SVV; 1954–60 je vodil repub. odbora za vinogradništvo in vinarstvo pri Glavni zadružni zvezi Sje, 1960–4 pri Zbornici za kmet. in gozdar. Sje. Od 1966 je član Union intern. des oénologues (Pariz), podpreds. Jsl znanstv. vinograd. in vinar. društva, od 1969 dop. član Accad. della vite e del vino (Siena) ter Intern. Gemeinschaft f. moderne Kellertechnik u. Betriebsführung (Freiburg). – Odlikovanja: 1945 red za hrabrost, 1963 red zaslug za narod, 1968 red dela z zlatim vencem, red dela z rdečo zastavo; 1971 nagrada B. Kraigherja; 1975 zaslužni član ZIT Jsle; idr.

V-evo strok. delo je zelo obsežno. 1945–60 je vodil drugo obnovo vinogradov na podlagi urejanja večjih nasadov na terasah z visoko vzgojo in možnostjo mehanizirane obdelave, škropljenja in spravljanja pridelkov. Izdelal je vinogradniške zemljevide za ljutomerski okoliš 1958, za Haloze in Radgonske gorice 1959, mrb vinski okoliš 1960, Srednje Slov. gorice 1961, Pohorje in Zgor. Slov. gorice 1962, Lendavske gorice in Podravski rajon 1967 (sodelavec S. Šikovec); tehnološke in investicijske načrte za gradnjo in opremo vinskih kleti v Mrbu 1947, Kopru 1949, Brdih 1954, Metliki, Nov. mestu, na Kapeli 1955, v Imenem pri Virštanju 1956, Dutovljah 1958, Vipavi, Ormožu 1959, Ljutomeru 1961, Paliću pri Subotici in Volčji Dragi 1962, Mrbu 1965, na Bizeljskem 1969, Korčuli 1969, v Ptuju 1974, Gor. Radgoni 1975, Opuzenu 1975, Slov. Bistrici 1980; mnoge projekte za načrtno in kompleksno obnovo vinogradov, trsnic in silnic (Trška gora, Vrpolje pri Vipavi 1956). Sodeloval je pri izdelavi vseh petletnih, orientacijskih srednjih in dolgoročnih načrtov razvoja vinogradništva in vinarstva. Raziskuje vpliv višine pridelka na kakovost vina, ugotavljanje tehnološke zrelosti, metode vinifikacije, stabiliziranje in izdelavo penečih se vin. S svojega področja je objavil knjižico Sodobna obnova vinogradov, 1958 (soavtor L. Hrček) in štev. članke v časopisju, mdr. KG (1949), SVV (1949–60), GospV (1955, 1959), Naša vas (1952–8), SocK (1954–67), Sodobno kmetijstvo (od 1969), Zbornik biotehn. fak. Univ. v Lj. (od 1972), strok. publikacije Gospodar. razstavišča (1956). V njih obravnava selekcijo vinske trte, trsni izbor ter ampelografijo, agrotehniko in mehanizacijo, razvoj in perspektive slov. in jsl vinogradništva, cene in rentabilnost, predelavo in distribucijo vina ter zaščito slov. vin in kulturno potrošnjo vina.

V. si prizadeva za modernizacijo trsnega izbora s poudarkom na visokokvalitetnih sortah ter za rajonizacijo vinogradniških okolišev. Uveljavil se je doma in na tujem ter s sodobnimi koncepti in originalnimi zamislimi postavil slov. vinarstvo in kletarstvo na svetovno raven. – Prim.: person. arhiv biotehn. fak (Lj.); ULj, II, III/2; Prispevki k zgod. kmet. šol na Slov., 1967, 159; Ko je ko u Jsli, Bgd 1970; Jsl poljoprivreda 1939–69, Bgd 1970, 523; Delo 1971, št. 2 (s skupin. sliko); Dnevnik 1971, št. 3; F. Adamič, Sodobno kmetijstvo 1971, 93–4 (s sliko); Večer 1971, št. 2, 19 (s sliko); KG 1972, št. 46 (s sliko); Naše kmetijske šole, 1972, 9 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Veselič, Miran (1913–1995). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi779333/#slovenski-biografski-leksikon (25. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine