Slovenski biografski leksikon

Verovšek Jurij, trgovec, v Ljubljani r. 27. apr. 1870 in u. 19. sept. 1934 (brat Antona, gl. čl.). Po končani osn. šoli se je izučil trgovine pri K. Kauscheggu v Lj. in nato obiskoval gremijalno trg. šolo. 1899 (po Kauscheggovi smrti) je s trg. pomočnikom J. Schneiderjem prevzel trgovino z železnino in ustanovil trg. družbo K. Kauschegga nasl. Schneider & Verovšek, kasneje imenovano le Schneider & Verovšek. Razširila sta jo v trgovino na debelo: vsakovrstna železnina, poljedelski in obrtni stroji, gradbeni material. Po 1. svet. vojni se je uvrstila med največja trg. podjetja v Jsli, imela odjemalce po vsej Sji in tudi zunaj nje. Ko je Schneider izstopil, sta v podjetje 1934 vstopila kot družabnika V-ova hči Anica in sin Žorž (Jurij). — V. je bil član predsedstva in blagajnik Zveze trg. združenj od ustanovitve 1920 dalje, upravnega sveta Tovarne kemičnih izdelkov v Hrastniku, društva Trg. akademija (prizadevalo si je za postavitev poslopja trg. šole), 1897 soustanovitelj Slov. trg. pevskega društva (pozneje Trg. društvo Merkur, čigar član je ostal do smrti), Centrale za staro železo (tudi družabnik), podpreds. Hranilnice dravske banovine in skoraj poldrugo desetletje odbornik njenega kreditnega društva. 1902, ko so si slov. trgovci priborili močnejše zastopstvo, je bil izvoljen v odbor lj. trg. gremija. — Prim.: popisna pola ljudskega štetja 1880 (MALj); obrtni spis II A/4, št. 37.850/44, obrtni register Reg IV, fol. 27, Reg X/7, fasc. 1071, št. 40.434/1897 (MALj); Trg. tov. 1931, 59 sl.; Kron, 347 ( s sliko), J št. 216 (s sliko), S št. 213 a (s sliko), SN št. 212 (s sliko), TL št. 106 — vse 1934; Spominski zbornik Sje, 1939, 641. Vlč.

Valenčič, Vlado: Verovšek, Jurij (1870–1934). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi776734/#slovenski-biografski-leksikon (30. september 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine