Slovenski biografski leksikon

Verhovec (Vrhovc) Jakob, nabožni pisec, r. 5. jul. 1839 na Vrhovcih pri Lj. polkmetu Jerneju in Mini r. Gregorin, u. 29. nov. 1919 v Ljubljani. Po 6 razr. gimn. (1855–60) v Lj. je nov. 1860 med prvimi Slovenci vstopil v znova urejeni jezuitski noviciat avstr. province v Št. Andražu na Kor. in bil po študiju teol. na univ. v Innsbrucku 1872 ordiniran. Nato je opravljal vzgojno službo v razl. zavodih jezuit. reda, od 1882 pa bil na škofij. jezuit. gimn. v Travniku vzgojitelj ter učil v nižji gimn. matem. in naravoslovje. Po 1893 je občasno deloval v Sarajevu in Št. Andražu, 1896 se je vrnil v Lj. in se posvečal misijonarjenju; nekaj pridig je obj. v DPast (1901–3). Iz vzgojne prakse je nastal V-ev najobsežnejši spis Nekaj misli o volitvi stanu (VBV 1901); ponat. v knj. Kaj pa bodeš (1901) in znova v molitveniku Migljaji na razpotju življenja (1914). Teološki sta razpravi Pomen proglašenja svetnikov (1901) in Kaj uči sv. pismo o hudobnem duhu? (VBV 1905). Članki, biogr. sestavki ipd. so izhajali (često anon.) v Bg in S (npr. o G. Gruberju, S 1905, št. 69). – Prim.: r. matice Dobrova (ŠkALj); izv. gimn. v Lj.; Catal. prov. Austriaco-hungaricae SJ (1871–918); šematizmi Ij. škofije (1897–919); ZD 1882, 12; 1883, 82; 1884, 53; 1889, 166; 1896, 195, 212; 1897, 12; 1898, 5; 1899, 104; Vrhbosna (Sarajevo) 1896, 280; Val. Bernik, Dvojno kazalo … DPast 1894–903, 1905, 37, 42, 44; Travnička spomenica… 1882–932, Sarajevo 1932; Slov. jezuiti 1975, št. 50, 59, 63. Slk.

Smolik, Marijan: Verhovec, Jakob (1839–1919). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi775286/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine