Slovenski biografski leksikon

Verdnik (Werdnig) Matija partiz. imena Tomaž, Štajzi, Moti, narodni heroj, r. 28. sept. 1916 na Javorniku pri Kor. Beli (ne 16. sept. v Bistrici v Rožu) delavcu Tomažu (doma iz Bistrice v Rožu) in Katarini r. Obilčnik, u. 1. febr. 1944 v Spodnji Bistrici v Rožu, pokopan v gozdu, spomladi 1945 prenesen na pokop. v Sveče, jul. i. l. pa tu v skupno partiz. Grobnico. – Po osn. šoli na Jesenicah se je 15-leten zaposlil v tamkajšnji železarni, opravil več tečajev in se izučil za železostrugarja. Zelo zgodaj se je vključil v delav. prosvetna društva (Svoboda, Enakost, Kovinar). Ker je bil zelo delaven, so ga že 1932 sprejeli v SKOJ, 1937 pa v KP. 1938–40 je služil vojsko pri letalstvu v Zemunu, nato spet delal v železarni in postal sekretar partijske celice; zaradi polit. delovanja je bil v zač. 1941 interniran v taborišču Ivanjica v Srbiji. Po zasedbi Jsle se je apr. 1941 vrnil na Jesenice, vodil SKOJ in bil med prvimi organizatorji NOB. 17. jul. i. l. se je udeležil sestanka vodilnih partijskih delavcev na Jelovici, kjer so sprejeli sklep o začetku vstaje na Gorenjskem. Na delovnem mestu je zbiral orožje in navduševal za odhod v partizane. Gestapo mu je prišel na sled, zato se je umaknil v Rož, kjer pa so ga kmalu ujeli in zaprli v Clcu. Spričo pomanjkljivih dokazov je bil izpuščen, se vrnil na Gorenjsko in dec. 1941 odšel v partizane, a se febr, zaradi bolezni vrnil v dom. hišo na Jesenicah. Po 2 mesecih skrivanja je apr. 1942 spet odšel k partizanom in bil imenovan za komisarja Cankarjevega bat.; jun. 1942 — febr. 1943 je bil polit. komisar Gorenj. odreda. V tem času je začel delati med kor. Slovenci, od febr. 1943 kot sekretar novoustan. okrož. odbora za Rož. Po V-ovi zaslugi je bilo ustanovljenih več odborov OF (samo v zah. delu Koroške 15, mdr. v Podgorjah, Rutah, Brnci ipd.). Dec. 1943 je postal član PK KPS za Koroško in sekretar OO OF, čigar sedež je bil v dolini Suhe blizu vasi Sveče; uspelo mu je vzpostaviti zvezo z avstrij. protifašisti v Beljaku in Clcu. Iz varnostnih razlogov se je OO OF umaknil na Polano blizu Podgorij, a so 28. jan. 1944 Nemci bunker odkrili in v neenakem boju V-a ranili; kljub negi na domačiji mizarja Mostečnika je zaradi zastrupitve rane podlegel. — Za nar. heroja je bil proglašen 20. dec. 1951.

Prim.: r. matice Kor. Bela (škALj ); osebna mapa (Zgod. arhiv CK ZKS, Lj.); EJ; VE; Koroški zbornik, Clc 1946, 523–4, 527 sl.; Jeseniški kovinar 1949, št. 4 (s sliko); J. Felaher, Borec 1951, 299–301 (s sliko); A. Riček, ib. 292–4; LDk 1952, št. 28 (s sliko); GG 1954, št. 6; Železar 1959, 249, 254, 256, 257–8; 1961, št. 4; 1968, št. 3 (s sliko), št. 4; Ant. Skobir, Vestnik odbora kor. partizanov, 1968; Naša obramba 1971, št. 9 (s sliko); M. Mikuž, Pregled zgod. NOB v Sji., III, 1973, 197–8, 368; Vestnik kor. partizanov 1973, št. 2/3; K. Prušnik-Gašper, Gamsi na plazu, 1974, 157, 159 in pass.; Nar. heroji Jsle, II, Bgd 1975; D. Pirjevec, Jeklo in ljudje, 1979/80, 427–40.

Stergar

Stergar, Nataša: Verdnik, Matija (1916–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi773866/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine