Slovenski biografski leksikon

Verce Franc, organizator ribištva, r. 24. jan. 1920 v Žužemberku tesarju in malemu posestniku Francu in Tereziji r. Zlatorepec, živi v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval 1926 do 1934 v r. kraju. Zaposlil se je kot trg. pomočnik v trgovini Bata 1936–8 v Žužemberku, 1938 v Borovu (tu opravil trg. tečaj in izpite) in 1939–41 v Celju. 1941 se je vrnil v Žužemberk, kjer so ga kot aktivista OF 1942 zaprli in poslali v taborišče Gonars. Po kapit. It. je odšel v partizane, bil tožilec notranj. vojnega območja, intendant 9. brigade in 15. divizije, do demobilizacije 1947 častnik v 1. in 2. diviziji KNOJ. 1945 je opravil višji intendantski tečaj, 1947 pa končal niž. gimn. z malo mat. 1947–8 je bil referent za šolstvo pri glavni direkciji za lesno ind. LRS, 1948–9 person. referent pri podjetju Slovenija les, 1949–50 načelnik person. odd. Min. za gozdarstvo in lesno ind., 1950 še generalne direkcije lesne ind., 1950–4 referent sekretariata za person. službo IS LRS, 1954–5 drž. sekretariata za občo upravo LRS. 1955 je bil izvoljen za organiz. tajnika Ribiške zveze in tehničnega ur. glasila Ribič. Usmerjal je organizacijo ribiških družin in območnih društev, ribogojnic in ribiških rezervatov v Sji. Z M. Svetino je napisal knjigo Ribe in ribolov v slov. vodah, 1960, 1969², in od 1954 objavil več člankov v Ribiču. – Prim.: person. arhiv (Ribiška zveza Sje, Lj.); Ribič 1970, 48 (s sliko); 1980, 58 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Verce, Franc (1920–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi773517/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine