Slovenski biografski leksikon

Verbnjak (Vrbnjak) Franc, ljudski pesnik in krajevni zgodovinar, r. 29. avg. 1792 v Drbetincih (Drbetinski Vrh, župnija Sv. Andraž v Slov. goricah) Petru in Mariji r. Gomzi, u. 1. avg. 1859 v Altenmarktu (pri Fürstenfeldu na vzh. Štajer.). Humaniora in teol. je študiral v Gradcu, 1818 bil ord. 1821 se je mudil na Dunaju v Avguštineju, nato kaplanoval v mnogih krajih mrb okrožja, mdr.: Ljutomer 1822–8, Tomaž pri Ormožu 1830–3, Vel. Nedelja 1834, Benedikt v Slov. goricah 1836–43; 1852 je bil deficient v župn. Sv. Andraž, 1853 pa se je preselil v Altenmarkt. – Ukvarjal se je z domačo zgod., arheologijo (odkopal grobove v okolici Ljutomera – pri Cezanjevcih, kopal še v Podgradu in Tomažu; gl. Arheol. najdišča Sje, 1975, 329, 330, 332), narodopisjem (Das Gonesspiel in Obersteiermark, D. Aufmerksame 1857, 396–7), botaniko (rkp Pflanzennomenklatur nach d. Linn. Eintheilung, 1835, hrani SM) in mineralogijo. Napisal je več manjših zgod., življenjepisnih in narodopisnih razprav, 13 jih hrani štajer. dež. arhiv v Gradcu, med njimi: über heidnische Grabhügel bei Luttenberg; Eine merkwürdige röm. Antike (Handmühle) aus Luttenberg. Zložil je več prigodnic v sloven. (krožile v prepisih) in nem., tako dekanu F. Cvetku v Ptuju, 1843; An Vater Vodnik (Vodnikov spomenik 1859, 243). V rkp. so ostale 3 knjige pesmi Cirkvene popevke (v bohoričici; hrani rkp. odd. Univ. knjižnice Mrb). – Prim.: dopis ž. urada Sv. Andraž 1978 (arhiv SBL); štajer. dež. arhiv (Gradec); Pajkovo gradivo; Macun 173; SB 1853, 144, 168; N 1858, 61; 1864, 316; Vodnikov spomenik, 1859, 268; LMS 1878, III/IV, 74; M. Štrakl, VBV 1912, 326–7; A. Schlossar, Die Literatur der Steiermark, 1914, 115; F. Kovačič, Ljutomer, 1926, 64; Katalog rkp. Univ. knjiž. Mrb, 1978. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Verbnjak, Franc (1792–1859). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi773391/#slovenski-biografski-leksikon (24. februar 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine