Slovenski biografski leksikon

Verbič Marija, zgodovinarka, r. 29. maja 1914 v Ljubljani kmetu Antonu in Magdaleni r. Janželj, živi tu. Gimn. je obiskovala 1925–33 v Lj., 1933–8 študirala zgodovino na fil. fak., 1938 diplomirala. 1940/1 je učila zgod. na meščan. šoli pri Lenartu v Slov. gor., 1945 do 1946 na niž. gimn. v Zagorju ob Savi. Od okt. 1946 do upok. 1975 je bila arhiv. svetnik v DAS, 1966 doktorirala na lj. univ. z dis. Rudnik živega srebra v Idriji do konca 16. stol. (razmnožen tipkopis: Idrijski rudnik do konca 16. stol., 1965). — Uredila in inventarizirala je več arhiv. zbirk in fondov v DAS, mdr. listine, urbarje, rkp. knjige, nekatere graščin. arhive. Sodelovala je pri sestavljanju Splošnega pregleda fondov drž. arhiva LRS (1960) in Vodnika po arhivih Slovenije (1965). S področja gospod. zgod. 16.-18. stol., s katerim se posebno ukvarja, je objavila več razprav, mdr.: Idrijski delavec v 16. stol. (ZČ 1952/3, 531–5), Gospodarski stiki Loke z Idrijo v 16. in 17. stol. (Loški razgledi 1963, 97–103), 700 let Novega trga v mestu Lj. (Kron 1967, 70–4), Prvi upor idrijskih rudarjev l. 1579 (Idrij. razgledi 1969, 113–25), Regesti dokumentov za slov. kmečki upor l. 1515 (Situla 1973, 123–6), Gospod. in socialni položaj tolmin. kmeta v začetku 16. stol. in upori tolmin. kmetov med l. 1513–1515 (ZČ 1974, 3–46). — Prim.: osebni podatki; izv. mestne žen. gimn. Lj. Umek

Umek, Ema: Verbič, Marija (1914–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi772656/#slovenski-biografski-leksikon (7. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine