Slovenski biografski leksikon

Verbega (Verwega, Werbega, Verbeg) Ignacij, zdravnik, r. 30. jun. 1737 v Sevnici, u. 23. jan. 1795 v Zagrebu. Prvo izobrazbo je dobil pri dom. učitelju na graščini grofa Moscona v Sevnici. Gimn. je obiskoval 1750 do 1755 pri jezuitih v Zgbu, tu 1755–7 na akademiji študiral filozofijo, 1757–61 pa na Dunaju fiziko in medicino ter postal doktor filozofije, medicine in magister kirurgije z dis. De praesagio vitae et mortis in febribus acutis ex animalis facultatis actionibus formando (Dunaj, 1761). Bil je vojaški zdravnik na Dunaju, v Bratislavi, Gradcu, Sopronu, stanovski fizik v Slov. goricah, od 1766 fizik zgb županije, od 1774 medikus, 1776–95 protomedikus kraljevine Hrv., Slavonije in Dalmacije. 1775 je postal meščan Zgba (z oznako Carniolus), 1793 bil nobilitiran. Bil je član prostozidarske lože od ust. 1769, kasneje Velike prostozidarske lože, 1775 član mest. sveta, 1776 imenovan v habilitacijsko komisijo za prof. zbor zgb akademije, s katerim se je boril za uvedbo medic. ali vsaj kirurgičnega študija na akademiji, 1780 izvoljen za senatorja. Bil je cenjen kot izredno sposoben zdravnik, ki je posegal tudi v kulturno in polit. življenje Hrv. Zavzemal se je za splošni napredek medicine na Hrv., se udeležil akcije za zgraditev spl. bolnišnice v Zgbu in vodil akcijo proti pokopavanju mrličev v cerkv. grobnicah. — Prim.: Acta saeculi XVIII (Nadbiskup. arhiv, Zgb); J. Barle, O zdravstvu staroga Zgba, Zgb 1902, 35–6; V. Klaić, Sveučilište kraljevine SHS u Zgbu 1874–924, Zgb 1925, 17; L. Thaller, Povijest medicine u Hrv. i Slavoniji od 1770–1850, Karlovac 1927, 34–5, 42–3, 74, 109; M. D. Grmek, Hrv. med. bibl. I, Zgb 1955, 55–6, 173; L. Dobronić, Kaj (Zgb) 1972, št. 7/8, 9; P. Simoniti, Sloveniae scriptores latini … 1972; P. Borisov, Od ranocelništva do zač. znanstvene kirurgije na Slov., 1977. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Verbega, Ignacij (1737–1795). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi771866/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine