Slovenski biografski leksikon

Vencajz Janko, zgodovinar slov. študentstva in publicist, r. 1. marca 1872 v Ljubljani pravniku Ivanu (gl. čl.) in Mariji r. Žužek, u. 2. sept. 1895 v Šentvidu pri Stični. Po osn. šoli v Krškem, nižji gimn. v Kranju, višji (1886–90) v Lj. in po odsluženem vojaškem roku je od 1891 študiral pravo na Dunaju. V Lj. je 1890 organiziral večjo abiturient. slovesnost, na Dunaju pa je bil glavni ustanovitelj štud. ferialnega društva Sava (1892) in časopisa Vesna (1892–94), v katerem je objavil več literar., publicističnih in zgod. sestavkov, mdr. Slovenski narod in visoke šole, donesek k našemu časovnemu vprašanju (1893), pisal o ženskem vprašanju. Najpomembnejša je njegova knjiga Spomenica ob 25-letnici akad. društva Slovenija na Dunaju, 1894. Prvih 50 str. zavzemata pregleda Dunajska velika šola in Slovenci 1365 do 1830 ter Slovensko dijaštvo na Dunaju 1830–1869; »zgodopis« društva Sja je sestavljen po društvenih listinah in zapisnikih. Članke je pisal tudi v SS 1895, mdr.: Naše posvetno razumništvo in akademska mladež (anonimno, št. 2–5), Dijaški pobirki (št. 15, 18–9), Slovenski dijaki v rajhu (št. 25, 29, 38), Kako so naši dijaki popotovali na Dunaj (št. 50). Po smrti mu je SS 1897 natisnil še del zapuščine: Slov. dijaki v prošlosti (št. 11, 13–14), Slov. dijaški živelj nekdaj in sedaj (št. 15), Slov. dijaki v Jeni (št. 42–3). V SN so izhajala njeg. poročila o gledal. in koncertnih prireditvah, vendar avtorstvo še ni ugotovljeno. — Psevd.: A. E., O. Z., V-jz., V-z., Boran, Isteklosmovič, Vesmir Tres. — Prim.: r. matice Sv. Jakob Lj. (mat. urad Skupščine mesta Lj.); SGL; izv. višje gimn. Lj.; SN 1895, št. 201, 204; SS 1895, 339–40 (z bibl). Krm.

Kermavner, Dušan: Vencajz, Janko (1872–1895). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi769570/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine