Slovenski biografski leksikon

Velkovrh Ciril, knjižničar in urednik, r. 24. jul. 1935 v Ljubljani uslužbencu Francu in Ivanki r. Ambrožič, živi tu. Osn. šolo 1942 do 1950 in gimn. 1950–4 je obiskoval v Lj. na Viču, študiral 1954–9 matem. na fak. za naravoslovje in tehnologijo v Lj., 1959–63 učil matem. na gimn. v Trbovljah, od 1963 vodi matem. knjižnico fak. za naravosl. in tehnol. v Lj. Pri Društvu matem., fiz. in astronomov je bil 1964–9 sekretar, od 1971 pa je sekr. komisije za tisk tega društva. — 1974 je prejel red dela z zlatim vencem. — Sestavil je bibl. Obzornika za mat. in fiziko 1951–68: Stvarno kazalo (1968) in Abecedno avtorsko kazalo (1969) ter seznam Index of the American society subject classification scheme 1970 (1978)in 1980 (1980). V OMF je obj. Seznam člankov in drugih publikacij obj. v Jsli, posvečenih prof. dr. J. Plemlju in njeg. delu (1973, 1977), Bibl. prof. Franceta Ahlina (1977), Bibl. Ivana Vidava do 1977 (1978, z D. Dobrovoljc). Z A. Suhadolcem je 1973 uredil Plemljevo spomin. sobo in o njej pisal (PD 1977, št. 13). Razl. poročila in informacije o novih knjigah obj. večinoma v OMF, Preseku (od 1972) in Delu; uredil je knjigo Seminar iz matematike, 5 (1974).

Sodeluje pri urejanju knjižnih zbirk: Knjižnica Sigma (od 1969), Matematika – fizika (od 1969), Postdiplomski seminar iz mat. (od 1971), Publications of the Department of mathematics (od 1972; 1977 preimenovano v Preprint series of the Department of mathematics), Zbirka izbranih poglavij iz matematike (od 1972), Proceedings of the Department of math. (od 1973), Zbirka izbranih poglavij iz fizike (od 1974), Postdiplomski seminar iz fizike (od 1975), Presekova knjižnica (od 1975); časopisov Presek (od 1972) in OMF (od 1974); učbenikov Zbirka vaj iz matematike, algebre in analize za 1., 2. in 4. razr. gimn. (avtor I. Štalec, 1968 in ponatisi) in Zbirka vaj iz aritmetike … za 3. razr. gimn. (1972). — Prim.: osebni podatki. — Slika: Dnevnik 1981, št. 10. *

Uredništvo: Velkovrh, Ciril (1935–2017). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi769136/#slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine