Slovenski biografski leksikon

Velepič Ciril, restavrator in umetnostni zgodovinar, r. 26. jul. 1908 v Ljubljani poštnemu upravniku Ivanu in Justini r. Kovačić (iz Karlovca), živi tu. Osn. šolo (4 razr. hrv., 5 italij.) je obiskoval v Opatiji, gimn. 1922 do 1930 v Ptuju, Lj. in v Kočevju. V Lj. je 1930–1 študiral pravo, 1931–47 bil uradnik pri Poštni hranilnici (pozneje Nar. banka), 1947–53 konservator Zavoda za zaščito spomenikov, obenem do 1954 študiral umetn. zgod. in 1957 dipl. pri F. Steletu. 1954 do upok. 1973 je bil višji kustos v ModG. Študij. je potoval po mnogih evrop. državah. — Kot konservator je skrbel za evidentiranje, ohranjanje in obnavljanje kulturnih spomenikov, predvsem fresk (vodil kopiranje v Sji 1949, postavil razst. slov. srednjev. fresk v Parizu 1950), plastik in arhitekture. O tem je veliko pisal, večinoma v Varstvo spomenikov, npr.: Kulturni spomeniki Slov. Istre, Umetnostni spomeniki Slov. krajine, Srednjev. stensko slikarstvo v Sji, Razstava srednjev. fresk in plastike v inozemstvu (vsi 1949), Obnova gradu Štatenberg (1950), Konserviranje timpana z Marijinim kipom v Krakovski kapelici v Lj. (Zbornik zaštite spomenika kulture, Bgd, 1952), Zadarska silhueta (NS 1952, o ohranitvi prvotne podobe mesta). — V ModG je pripravil retrosp. razstave in kataloge kiparjev L. Dolinarja 1958 (o njem pisal še v DEn 1958, št. 23; NRazgl 1958, 250; Sintezi 1970, št. 18/9; sodel. pri dok. filmu Obisk pri kiparju Dolinarju, 1958), K. Putriha 1960 (tudi v NRazgl 1960, 525; NŽ 1960, 356–7; monografija Karel Putrih, 1961), J. Savinška 1965 (tudi v Sintezi 1965, št. 2; geslo v ELU 1966), P. Loboda 1966, T. Kosa 1967 (tudi v Delu 1967, št. 24) in F. Smerduja 1971 (o njem še čl. v Delu, 1968, št. 265 in Argu 1972, 34; pripravil tudi spomin. razst. in katalog 1978, Postojna). Sodeloval je pri razstavah in pri sestavi katalogov, npr.: Slov. umetnost po osvoboditvi 1945–1955, 1955; I. (1955) – VI. (1965) mednar. grafični bienale (do 1959 Mednar. razst. grafike); L'arte slov. contemporanea, 1958 (Florenca, Livorno, Pistoia); Die Moderne im slowenischen Kulturbereich, Gradec 1963; 3e exposition internationale de sculpture contemporaine, Paris 1966; Savremena slov. umetnost, 1968; Lojze Perko, Velenje 1975 (s katal.; o njem čl. v kol Metalke, 1972). Je soavtor (poglavje kiparstvo) vodnika po zbirkah Moderne galerije, 1964. Sicer je pisal še o F. Mesesnelu (Tov 1951, 476, 483), V. Pilonu (LdP 1951, št. 176), poročal o razstavah itd. — Pred vojno je sodel. pri PV (1935–8) in Sokolu (1937–8). — Napisal je scenarije za dok. filme: Ptujska gora in Ptuj, Bgd 1949; F. S. Finžgar, Bgd 1950; Mojster Plečnik, Lj. 1952 in pripravil šol. film Sodobno slov. kiparstvo — povojna generacija, Lj. 1966. — Psevd.: Aleš Gorjan, C. V., V., V. C. — Prim.: osebni podatki; izv. gimn. Kočevje; ELU; SBibl; Ekran 1966, št. 37/38, 569. *

Uredništvo: Velepič, Ciril (1908–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi768259/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine