Slovenski biografski leksikon

Veble Franc, veterinar, r. 26. jul. 1888 v Kapelah pri Brežicah (brat Andreja, gl. čl.), u. 12. nov. 1971 v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval v Brežicah, gimn. 1901–9 v Mrbu. Veterino je štud. 1909–13 na Dunaju; 1929 je bil v Zgbu prom. z dis. O vretenastih celicah perutnine (obj. Veter. arhiv, Zgb 1931, 23–82). Zaposlil se je 1914 kot dež. veterinar v Ščavnici, jeseni i. l. bil vpoklican v vojsko, kjer je ostal do konca vojne kot veter. častnik. Poslej je bil okrajni veterinar 1919–22 v Slov. Konjicah, 1922–4 Mrbu, 1929–32 Litiji, vmes 1924–9 zaposlen pri veter. odd. mrb oblasti, 1932–7 svetnik veter. odseka banske uprave dravske banovine, 1937–9 inšpektor in šef veter. odseka banske uprave dunavske banovine v Novem Sadu, 1939–45 v min. za kmetijstvo v Bgdu, 1945 pa je postal v Lj. veter. referent za konjerejo pri min. za kmetijstvo Sje do upok. 1950. Do 1958 je še honor. delal kot veter. ekspert pri DOZ. — Bil je član medic.-veter. terminol. komisije pri SAZU, več let preds. dravske sekcije Jsl veter. udruženja, dolgoletni funkcionar Konjeniškega kluba Lj., član iniciativnega odbora za ustan. Konjeniške zveze Sje in od ustanovitve 1949 njen podpreds., preds. zbora sodnikov. — Napisal je knjigi: Opis konja z dodatkom opisa drugih domačih živali, 1938; Opis, vrednost in zdravje domačih živali v zvezi z zavarovanjem, 1954. Objavil je blizu sto člankov, pretežno s področja konjereje, v časopisju, mdr.: Jsl veter. glasnik (od 1921), Konjerejec (Mrb, 1925–30; tudi izdajatelj), K (1930–8), KG (1945–51), Glasilo Min. za kmetijstvo LRS (1949), Živinorejec (1951), Kasaški kol (1953, 1955, 1958–66).

V. se je ukvarjal zlasti s konjerejo, mnogo prispeval k poznavanju tako konjskih bolezni kot tudi konjeniškega športa. Velike zasluge ima pri izpopolnjevanju veter. terminologije. — Prim.: osebni podatki; r. matice (ž. urad Kapele pri Brežicah); Immatrikulat. Buch V, št. 1058 (arhiv dunaj. veter. vis. šole); Šlebinger-Marentič 196; izv. klas. gimn. Mrb; Stanovski izkaz poverjeništva za kmetij. po stanju 31. dec. 1920; Spomenica veter. fak. Sveučilišta u Zgbu 1919–59, 1959, 154, 223; Delo 1968, št. 258; 1971, št. 309, 310; M. Dolenc, Veter. glasnik 1972, 65–7. — Slika: K 1934, 93; A. Stefančič, Začetek in razvoj veter. na Slov. do 1. svet. vojne, 1966, 88 (skupinska). Sfč.

Stefančič, Ante: Veble, Franc (1888–1971). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi766624/#slovenski-biografski-leksikon (24. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine