Slovenski biografski leksikon

Veberič Lojze, slikar in kipar samouk, r. 30. maja 1936 v Seliščih pri Vidmu ob Ščavnici posestniku in gostilničarju Ivanu ter Mariji r. Lashaber, živi v Mur. Soboti. Po nižji gimn. 1947–50 v Gor. Radgoni se je 1952–5 izučil za trgovca, do 1958 opravljal svoj poklic v Mur. Soboti, i. l. obiskoval aranžer. tečaj v Novem Sadu, 1958–9 bil aranžer v Ljutomeru, 1962 končal večerno šolo za oblikovanje v Lj. ter i. l. postal aranžer v Mur. Soboti. Od 1969 je zaposlen kot grafik pri založn. podjetju Pomurski tisk v Mur. Soboti. Specializiral se je na dunaj. višji grafični šoli. — Nagnjenje do slikanja, predvsem portreta in krajine, sprva usmerjeno izrazito risarsko in povsem realistično, je kazal v dijaških letih na okraj. likovni razstavi v Ljutomeru 1951; značilna je svojevrstna harmonija barv in idejna raznolikost (že težnja k abstrakciji), pozneje ji je pridružil še novo eksperimentalno tehniko, včasih v kombinaciji lesa in železa (skulptura Cvet svobode in mladosti, 1975, pred osn. šolo v Gor. Radgoni) ali železa in betona (Cvet bratstva in enotnosti, 1981, Veržej). — Razstavlja kolektivno po 1963 kot član sekcije LIKOS pri KUD »Štefan Kovač«, na pokraj. razstavah slikarjev amaterjev (Mrb 1969–70), z amaterji Sje (Mur. Sobota 1971, Krško 1972) in Jsle (Valjevo 1973). Samostojne razstave: 1964 (Murska Sobota, z A. Arzenškom), 1971 (Radenci, Zgb, Brestanica), 1972 (s katalogom, ob otvoritvi galerije »Domačija« v Seliščih, kjer je svoj r. dom preuredil v lik. salon), 1978 in 1980 (katalog, obe v Bgdu). V Seliščih je od 1974 vsako leto repub. kolonija za slikarje-samouke, ki jo prireja Združenje lik. skupin Sje pri Zvezi kult. prosvetnih organizacij. — Prim.: osebni podatki; Vestnik (Mur. Sobota) 1969, št. 15; 1971, št. 16 (s sliko); 1974, št. 4, 30. Vrk.

Vrbnjak, Viktor: Veberič, Lojze (1936–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi766400/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine