Slovenski biografski leksikon

Vařacha Branko, geodet, r. 28. apr. 1921 v Kranju zasebnemu uslužbencu Jožefu in šivilji Angeli r. Podrekar, živi tu. Po osn. šoli 1927–32 in real. gimn. 1932–40 v Kranju je vstopil v Vojno akademijo v Bgdu. Ob zlomu jsl armade so ga v Foči ujeli in odpeljali v nem. ujetništvo (1941 do 1942), nato na prisilno delo v okolico Berlina. Po vrnitvi v domovino je 1945–6 odslužil voj. rok in se jeseni 1947 vpisal na TVŠ v Lj. (geodet.-melioracijski odd.), hkrati je bil 1947–8 zaposlen pri turist. podjetju Putnik v Lj. 1951–60 je bil najprej geometer, nato inštruktor in laborant na FAGV. 1960 je dipl. in bil izvoljen za asistenta biotehn. fak. pri katedri za urejanje kmetijskega prostora, postal tu 1965 docent, 1977 izredni prof. za geodezijo, 1981 upok. 1975 je zagovarjal dis. Raziskava vpliva variacij magnetne deklinacije na busolne meritve. — Specializiral se je 1964–5 na Dunaju, 1966 v Pragi, 1972–3 in 1975–6 v Potsdamu in Niemegku (NDR), 1975–6 v Berlinu (ZRN).

Sprva je sodeloval pri urejanju kmetij. prostora, družbenih posestev in gozdov (skupaj z I. Šporarjem), pri dopolnjevanju in izvedbi poligonizacije tahimetričnih merilnih metod. Kasneje je proučeval in uvajal metode geofizikalnih raziskav glede na variacije magnetne deklinacije, glede na vpliv sončne aktivnosti na geomagnetizem. O omenjenih problemih ter še o vrednotenju in planiranju geodet. del je poročal na več strok. mednar. srečanjih, mdr.: 1975 Berlin, 1980 Niemegk, Tokio, Hercegnovi. — Napisal je učbenik Osnove praktične geodezije, I, 1972, II-III, 1974. Prispevke objavlja mdr. v: GozdV (Nepokrivanje alhidadne in limbove osi pri retencijskih teodolitih, 1973), Zborniku gozdarstva in lesarstva (Tabelarični pregled ravne meridianske konvergence …, 1974; Dolžina morske milje v zvezi z obliko in dimenzijami zemlje, 1978), Zborniku biotehn. fak., gozdarstvo (1978) idr. — Izvedena dela: Tabela za izračun procentov naklona kot dopolnilo k naklonomeru s stopinjsko razdelbo s 5' natančnostjo z empirično formulo za naklone do 25 % (1960); Elaborat za ureditev arondiranega kompleksa podobrata Križ (1960); Merjenje horizontalnih kotov z repaticijsko metodo na mikrotriangulaciji HC Moste pri Žirovnici, v svrho primerjave z opažanjem smeri po girusni metodi (1963), idr. – Prim.: arhiv biotehn. fak. v Lj.; ULj II, III/2; GozdV 1976, 19. Adč.

Adamič, France: Vařacha, Branko (1921–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi761569/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine