Slovenski biografski leksikon

Valvasor Volfgang Jožef, teolog, r. 17. (krščen 18.) maja 1695 v Ljubljani Janezu Karlu (gl. rod A) in Ani Elizabeti r. Auersperg, u. 27. maja 1758 v Lorettu (na Gradiščanskem?). V jezuitski red je bil sprejet 28. okt. 1713. Potem je bil 1716–8 na jezuit. gimn. v Lj. magister (prof. inferiorum scholarum), nato učil na drugih jezuit. zavodih slovnico, humanist. vede in govorništvo; 4 leta filozofijo, 2 leti moralno teol., 1 leto cerkv. pravo, 4 leta sv. pismo, sholastiko. Kje je opravil doktorat iz teol., ni znano. 27. sept. 1741 je postal rektor jezuit. kolegija v Lj., 23. dec. 1744 v Clcu, 21. nov. 1751 v Passauu in 13. jan. 1754 (rektor univ. 16. dec.) v Gradcu. Predstojnik redovne hiše (domus professa) jezuitov na Dunaju je postal 5. maja 1757.

V Trnavi (na Slovaškem) je V. obj. Regni Christi sempiterna stabilitas, authore Petro Ludovico Danes Casletano, sacrae theologiae in alma universitate Lovaniensi doctore … reverendis … dominis aa. 11. et philosophiae magistris pro prima ss. theologiae laurea candidatis, dum per r. p. Wolffgangum Valvasor, e Societate Jesu, ss. theologiae doctorem, ejusdemque in alma archiepiscopali universitate Tyrnaviensi professorem ordinarium, in aula ejusdem universitatis prima ss. theologiae laurea ornarentur, a theologis Tyrnaviensibus dicata, anno MDCCXXXVII. mense Junio, die 25. — Prav tam je izšlo tudi delo Assertiones ex universa theologia, quas in alma archiepiscopali Soc. Jesu Universitate Tyrnaviensi a. S. MDCCXXXVIII mense die publice propugnandas suscepit p. Nicolaus Laurenchich S. J. religiosus praeside r. p. Wolgango Valvasor … — Prim.: r. matice sv. Nikolaja, knj. XIV, 87 (škALj: navaja očetovo ime Franc Karel); zbirka rkp. I/37 r (Diarium praefecturae scholarum in Archiducali coll. Soc. Jesu Lab. 1651–722, fol. 945', 975, 1010' — DAS); Backer-Sommervogel VIII, col. 433; Schiviz, Krain 36; P. Radics, LZg 1895, št. 167; IMK 1900, 108; P. Radics, Johann W. Freiherr v. Valvasor, Lj. 1910, 339; B. Duhr, Gesch. d. Jesuiten in den Ländern dt. Zunge, München-Regensburg IV/1, 1928, 374, 393, 396, 397; Š. Jurić, Jugoslaviae scriptores latini recentioris aetatis, pars I, tomus 2 (Zgb) 1971, 65; P. Simoniti, Sloveniae scriptores latini … 1972; B. Reisp, Kranjski polihistor J. V. Valvasor, 1982. Reisp

Reisp, Branko: Valvasor, Volfgang Jožef (1695–1758). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi760922/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine