Slovenski biografski leksikon

Valenta Alfred pl. Marchthurn, ginekolog in porodničar, v Ljubljani r. 6. nov. 1869 zdravniku Alojziju (gl. čl.) in Leopoldini r. Richter ter u. 29. nov. 1926 (samomor). Gimnazijo je obiskoval v Lj. 1879–88, medicino študiral na Dunaju, kjer je bil 1892 prom. in se nato še tri leta specializiral na ginekol. kliniki pri prof. R. Chrobaku. 1898 je bil imenovan za prof. porodništva na lj. babiški šoli in za primarija ginekol.–porod. odd. deželne civilne bolnišnice v Lj. (nasledil očeta); 1918 je bil iz polit. razlogov predčasno upokojen. – Posebno pozornost je posvečal operativni ginekologiji. 1907 je izvedel na Slov. prvo uspešno odstranitev maternice zaradi raka materničnega vratu po Wertheimovi metodi. Od njega dalje se je operativna ginekologija v Lj. ločila od kirurgije. Kot prof. na lj. babiški šoli se je zavzemal za kvalitetnejšo izobrazbo babic, predvsem na podeželju (od 1893 sta bila letno po dva tečaja za babice v slov. jeziku in po eden v nem. jeziku). – Napisal je učbenik Učna knjiga za babice, 1903, 1911² (razšir. izd.). Razprave in članke o ginekologiji in porodništvu je objavljal v: Wien Klin Wochenschr 1897, Wien Med Wochenschr 1897, Zentralbl Gynaekol 1897, 1898, 1903, 1907, 1908, 1911, Liječ Vjesn 1904, 1905, 1907, Prag Med Wochenschr 1905, Gynaekol Rundsch 1907, 1908. – Prim.: M. Hofmeier, Grundriss der gynäkologischen Operationen, Leipzig-Wien 1898, 455; P. Defranceschi, Glasnik zdravn. zbornice za Sjo 1926, 145–6; I. Pintar, ZstV 1951, 191, 226–7 (s sliko); V. Lavrič, 200 let lj. babiške šole, 1953, 15, 27–28 (s sliko), 39; Poslanstvo slov. zdravnika, 1965, 109; P. Borisov, Od ranocelništva do začetkov znanstvene kirurgije na Slov., 1977. Borisov

Borisov, Peter: Valenta pl. Marchthurn, Alfred (1869–1926). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi755480/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine