Slovenski biografski leksikon

Valant Milan, lokalni zgodovinar, r. 24. dec. 1904 v Ljubljani pilarskemu mojstru Jožefu in Mariji r. Jernejčič, živi tu. V Lj. je po petih razr. osn. šole obiskoval 1917–25 I. drž. gimn., 1925/6 je 2 semestra študiral pravo, 1926/7 v Sarajevu služil vojaški rok, nato 1927–65 služboval pri Okrožnem uradu za socialno zavarovanje (pozneje Zavod za soc. zav.) večinoma kot referent za bolniško ali pokojninsko zavarovanje; upokojen 1965. – V. je bil 1928–33 blagajnik in eno leto tajnik kršč. soc. Jugoslovanske strokovne zveze v Lj., 1936 član odbora Zveze združenih delavcev, ki mu je izdala knjižico Krščanska strokovna organizacija I, 1936. 1937–41 je bil podpredsednik Strokovne zveze poljedel. delavstva (dal pobudo za ustan.; od 1937 vključena v Jsl strok. zvezo); tedaj je anon. prev. brošuro Mednarodne zveze kršč. strok. organizacij: Borba krščanskih strokovničarjev za nov red, 1938 (samozal).

Kot ljubitelj zgodovine se je po upokojitvi posvetil pisanju krajših zgodovin. spisov in vse izdal v samozaložbi. Po lastnih dognanjih je napisal Zgodovino socialnega zavarovanja v Sloveniji do l. 1945, 1978. Na osnovi že ugotovljenih dejstev je na eklektičen način populariziral slov. zgodovino v brošurah: Zgodovina Žužemberka in Krajine, 1970 (1971²; ocena: S. Granda, Kron 1974, 70), Zgodovina najstarejše Ljubljane, 1972 (1973, dopolnjeno; ocena: isti, ib. 1973, 203), Najstarejša doba Slovencev, 1974 (1976²); Srednja doba Slovencev, 1975; Najnovejša doba Slovencev, 1976; Ljubljana do potresa, 1977; Ljubljana od 1895 do 1941, 1977; Hiše in ljudje stare Ljubljane, 1979; Nastanek in razvoj Slovanov, 1980; Ljudje stare Ljubljane, 1981; Zgodovina okolice Stare Ljubljane, 1982. – Prim.: osebni podatki; Delavska pravica 1936, št. 42; Dnevnik 1979, št. 25 (s sliko). – Slika: arhiv SBL. *

Uredništvo: Valant, Milan (1904–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi754516/#slovenski-biografski-leksikon (6. marec 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine