Slovenski biografski leksikon

Vajda Branko, elektrotehnik, r. 31. maja 1906 v Ljubljani prof. Francu (gl. čl.) in Josipini r. Vargazon, živi tu. Gimn. je obiskoval 1917–9 v Mrbu, 1919–23 v Ptuju, 1923–5 v Dubrovniku, 1925–31 študiral elektrotehniko v Lj. in 1936 opravil v Bgdu izpit za pooblaščenega inženirja. Zaposlen je bil kot asistent na tehniški fak. v Lj. 1931–4, nato se je usmeril v projektiranje električnih instalacij (električna oprema palače banke Slavija v Lj. 1937–8 in nadzorstvo dela) in v tehnično komercialno službo. 1940–7 je bil prodajni inženir pri zastopstvu ČKD (Českomoravská Kolben-Danĕk) v Zgbu, 1948–62 znanstveni sodelavec Inšt. za elektr. gospodarstvo v Lj., kjer se je ukvarjal s študijem elektr. omrežij na modelih, omrežnih problemov in vodil izdelavo omrežnega analizatorja na izmenični tok 50 Hz (izdelal nad 20 strokovnih referatov), 1949–50 bil tudi ekspert min. zun. del FLRJ za cenitev elektrogospodarskih naprav v Slov. primorju in Istri. Od ustanovitve (1952) je sodeloval v Elektrotehniškem društvu, kasneje v Elektrotehniški zvezi Sje. 1962 je nastopil službo v Zavodu za avtomatizacijo (pozneje združeno podjetje Iskra Kranj), kjer je do upokojitve 1972 vodil patentno službo. – Objavil je več strokovnih člankov, npr.: Uporaba kondenzatorjev za izboljšanje cos ᵠ, (EV 1932, 106–9), Dieslovo–električni pogoni (ib. 1933, 25–8), Radio motnje in njih odprava (ib. 1934, 63–9, 127–32), Pomen omrežnega analizatorja za obratovanje in raziskovanje električnega omrežja (Nova proizvodnja 1951, 159–66), Proizvodnja in razdelitev električne energije v LRS (Gospodarski kol 1956, 79–81), Razvoj elektriškega gospodarstva v Sji (ib. 1959, 142–4), Problemi elektriškega gospodarstva Sje (ib. 1961, 131–3). Za EV je od 1948 pisal recenzije knjig in zanimivosti, 1950–2 sodeloval pri Biltenu dokumentacije strane stručne štampe. Za potrebe Inšt. za elektr. gospodarstvo je prevajal strok. literaturo v angl. in iz angl. v sloven. – Psevd.: ing. B. V. (v EV od 1948). – Prim.: osebni podatki; SBibl. Črm.

Čermelj, Lavoslav: Vajda, Branko (1906–1983). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi753981/#slovenski-biografski-leksikon (3. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine