Slovenski biografski leksikon

Vadnal Katja, agroekonomistka, r. 17. nov. 1945 v Ljubljani Alojziju (gl. čl.) in Angeli r. Mahkota (gl. čl.), živi tu. V Lj. je obiskovala osn. šolo 1951–60 in real. gimn. 1960–4. Študirala je agronomijo 1964–6 v Lj. (prva stopnja), nato v Zemunu, kjer je dipl. 1969. Magisterij je opravila 1970–3 na ekonom. fak. v Bgdu in bila 1978 tam tudi prom. z dis. Storilnost dela kot podlaga izdelave ustreznega sistema delitve po delu v agroindustrijskem kompleksu Jsle. Službovala je 1970–4 v Zveznem zavodu za statistiko v Bgdu, 1974–5 v Sekretariatu IS SRS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Lj. 1975 je bila izvoljena za asistentko, 1979 za docentko na katedri za agrarno ekonomiko biotehn. fak. v Lj. (za predmeta agrarna ekonomika in tržišče z agroživilskimi proizvodi). Aktivno se udeležuje posvetovanj in kongresov, npr.: 1975 Leipzig, Ohrid, Novi Sad; 1976 Bgd, Portorož; 1977 Svetozarevo, Zgb; 1978 Lj., Mrb, Nova Gor.; 1979 Zgb; 1980 Mrb. Od 1982 je izvršni sekretar pri predsedstvu CK ZKS za kulturo in prosveto. – Raziskuje razmere in pogoje za povečanje storilnosti dela, delitve dohodka, akumulativnosti družbenega kmetijstva in zadružništva, osebne in družinske porabe, usposabljanje kadrov in programiranje v agroživilstvu. Obj. je magistrsko nalogo Problemi primene Marksove koncepcije utvrđivanja produktivnosti rada na društvenim poljoprivrednim gazdinstvima Jsle (Bgd 1974) in sodelovala pri knj. Statistički prikaz razvoja poljoprivrede 1950–71 (Bgd 1973). Napisala je skripta Temelji agrarne ekonomike (1978). Članke objavlja od 1971 v publikacijah Zveznega zavoda za statistiko ter v časopisih mdr.: Ekonomika poljoprivrede (Bgd), Jsl pregled (Bgd), Hrana i ishrana (Bgd), Sod. kmetijstvo, Yugoslav survey (Bgd), Anthropos, NRazgl, Ekonomika proizvodnje hrane (Bgd). Izdelala je več teoretičnih metodoloških študij in referatov o agrarnih vprašanjih, zadružnih, ženskih in mladinskih gibanjih, o planiranju in programiranju v agroživilstvu ter o operacijskih raziskavah. – Prim.: arhiv biotehn. fak. (Lj.); SBibl; ULj III/2. Adč.

Adamič, France: Vadnal, Katja (1945–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi753425/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine