Slovenski biografski leksikon

Uršič Franc, narodnoobrambni delavec in publicist, r. 3. junija 1896 v Štebnu malemu kmetu s sedmimi otroki Lovrencu (tudi krojač) in Ani r. Trunk, u. 13. aprila 1951 v Lj. Osnovno trirazredno šolo je obiskoval v r. kraju, gimn. 1907–15 (z mat.) v Clcu, bil 1915–8 v avstroogr. vojski proviantni častnik, 1918–9 v ital. ujetništvu; v l. 1919–20 jsl železničar na kor. plebiscitnem ozemlju; med 1920–30 je služboval kot komercialist v Novem mestu, Črnomlju, Lj.- Šiška, bil vodja obmejnih uradov na Jesenicah in vodja carin. odpravništva na Rakeku; od 1930 uslužbenec pri železn. upravi v Lj. s prekinitvijo 1944–5: tedaj kot aktivist OF (v komercialnem odseku lj. železn. direkcije) od nov. 1944 do marca 1945 zaprt, nato na prisilnem delu v Ribnici do 1. maja 1945, ko je pobegnil v Lj. Čez 10 dni je odšel s skupino Vide Tomšič, v kateri so bili še B. Grafenauer, J. Felaher, A. Müller, J. Šašel (SBL III, 585–6), F. Štaudekar, L. Ude (gl. čl.), organizirat PNOO za slov. Kor. Ko je jsl vojska 20. maja 1945 na zahtevo Anglije in ZDA zapustila Kor., je – do ureditve železniške uprave v coni B – kot delegat jsl drž. železnic zastopal njene interese v raznih zavezn. komisijah.

Z narodnoobrambnega področja je objavil članke, mdr.: Nekaj misli (Zora 1913/4, 283–4), Položaj naših bratov pod Avstrijo (Naši obmejni problemi. 1936, 43–54, s psevd. G. Brodnik), Slov. kulturno življenje in germanizacija od reformacije do 1848 (Svoboda 1950, 6–16); Sto let borbe kor. Slov. za svoj narodni obstoj (ib. 206–12); Spominu Prežihovega Voranca (Kol slov. Kor. 1951, 5–6); Po slov. zemlji med Dravo in Maloškim Poldnem (ib. 1951, 81–6). – Psevd.: G. Brodnik. – Prim.: osebni podatki; mrl. knjiga matične službe (Lj.); korespondenca z J. Trunkom (gl. čl.), Prežihovim Vorancem–L. Kuharjem idr. pri sinu Stanku v Lj.; personalna mapa železn. gospodarstva (Lj.). L. U.

Ude, Lojze: Uršič, Franc (1896–1951). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi750504/#slovenski-biografski-leksikon (10. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine