Slovenski biografski leksikon

Urbas Janko, gozdar, r. 10. maja 1877 v Lovrencu na Drav. polju kmetu Francu in Mariji r. Tomanič, u. 19. jan. 1968 v Mrbu. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju, gimn. 1891–8 v Mrbu, 1898/9 pa v Nov. mestu (z mat.). V l. 1900–3 je štud. na Vis. šoli za kmetijstvo (gozdar. fak.) na Dunaju, 1905 opravil tu prakt. izpit. Zaposlen je bil 1903–4 kot praktikant pri graščin. gozd. uradu v Gornjem Gradu, 1904–5 kot gozd. tehnik pri Sekciji za urejanje hudournikov gornje Ziljske, Leške in Kanalske doline v Beljaku, 1905–8 gozd. komisar pri ureditvi reke Raše v Istri; v zač. 1908 je postal gozd. nadzor. za okraj Logatec, okt. 1908 premeščen v Novo mesto, tu bil do 1912 gozd. referent za okr. Novo mesto, Krško in Črnomelj, istočasno predaval na Kmetij. šoli na Grmu; 1912 na lastno prošnjo premeščen v Mrb kot referent okr. Mrb levi in desni breg ter Ptuj. Ves čas 1. svet. vojne je bil pri vojakih; nato pa 1919 do 1922 v Mrbu gozd. nadkomisar, 1922–4 gozd. svetnik, 1924–6 oblastni gozd. referent pri vel. županstvu, 1926 gozd. nadsvetnik; po ukinitvi le-tega je 1929 prevzel posle okr. gozd. referenta do 1934, ko je bil premeščen h gozdar. odseku banske uprave v Lj. Tu je bil l. 1939 upok. Nato se je preselil v Mrb, kjer je od 1945 predaval na Gozdar. šoli predmeta lovstvo in varstvo gozdov, organiziral logarske tečaje in bil dolga leta preds. komisije za opravljanje strok. izpitov. Izdelal je štev. gospodar. načrte za manjša veleposestva in kot pooblaščeni inž. sestavljal gozdnoureditvene načrte po vsej Jsli. Julija 1945 je bil imenovan za vodjo vseh drevesnic v mrb okrožju, 1948 za sodelavca Gozdar. inšt. Sje (proučeval gozdne eksote), 1949 pa postal zaupnik referata za varstvo narave. – U. je bil član začasne drž. uprave razlaščenih veleposest. gozdov drav. banovine od 1932; banovin. odbora za propagando gozdarstva v Lj. od 1934–9; častni član Društva gozdar. inž. in tehnikov; podružnice Lovskega društva Sje (od ustanovitve) in od 1931 tudi član Lovske zbornice v Lj. – L. 1955 je prejel zlato diplomo gozdar. fak. na Dunaju (ob 50-letnici diplomiranja).

U. je bil l. 1919 pobudnik za ustanovitev Podravske podružnice gozdar. društva v Mrbu, ki se je nato 1923 vključila v Lj. L. 1922 je ustanovil društveno gozdno drevesnico v Slivnici pri Mrbu in jo nato 1933 prenesel v Rače; iz teh drevesnic so razpošiljali sadike do 1941 po vsej Jsli. Vodil je ekskurzije slušateljev gozdar. fak. iz Zgba, Bgda in Eberswalda v l. 1924, 1930, 1938. Za takratno mrb oblast je l. 1925 izdelal elaborat: Izkaz polit. in katastralnih občin s pregledno karto gozdov za gozdno statistiko – prvi te vrste v Sji. – Napisal je učbenika: Lovstvo. 1951 (soavtorja J. Lavrič in M. Šušteršič, SBL III, 735–6); Varstvo gozdov. 1959; prispevek v knjigi Pola stoljeća šumarstva. Zgb 1926 (Eksote v gozd. gospodarstvu Sje, 363–71); članke v časopisje, npr.: GozdV (1946, 53–62; 1951, 20–6; 1962, 217–30; 1963, 297–9); K (1931, 62, 76, 96); Šumarski list, Zgb (1922, 464–70; 1930, 133–7). – Prim.: r. matice (mat. urad Lovrenc na Drav. polju); Šlebinger–Marentič 173 sl.; izv. klas. gimn. v Mrbu 1892–8; izv. gimn. v Nov. mestu 1898–9; Šumarska bibl (1846–1946). Zgb 1947, 60, 147, 214; GozdV 1954, 240; 1968, 311–3 (s sliko); VMrb 1968, št. 17 (osmrtnica); 225 let novom. gimn. 1971, 430. Šiv.

Šivic, Anton: Urbas, Janko (1877–1968). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi749470/#slovenski-biografski-leksikon (17. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine